Den Haag ,
24
september
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Arnoud Crommelin (Gelderland): ‘Slimme mobiliteit helpt invulling te geven aan Klimaatakkoord'

Samenvatting

Er gebeurt veel op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. Het is binnenkort dan ook één van de thema’s tijdens het IPO-jaarcongres in Brussel. Beleidsadviseurs Arnoud Crommelin en Chantal Schoemaker (provincie Gelderland) blikken alvast vooruit op de workshop ‘Slim op weg naar 2030!’.

“We staan voor een gigantische opgave op het gebied van mobiliteit én klimaat. Het is daarom heel mooi dat deze twee thema’s samenkomen tijdens de workshop slimme en duurzame mobiliteit”, zegt Arnoud Crommelin, beleidsadviseur Duurzame Mobiliteit in de provincie Gelderland. Samen met beleidsadviseur Chantal Schoemaker en collega’s van provincie Utrecht organiseert hij de workshop over slimme en duurzame mobiliteit tijdens het IPO Jaarcongres, dat komende maand in Brussel gehouden wordt.

Gigantische opgave
Crommelin is blij dat klimaat en mobiliteit in Brussel voor het voetlicht worden gebracht. “Volkomen terecht, want het is een internationaal onderwerp. Het is een gigantische opgave die in heel Europa en ook op mondiaal niveau speelt. Duurzame en slimme mobiliteit helpt invulling te geven aan het Klimaatakkoord, waar we als provincies met vele partners aan werken.”

Regionale pilots
Nederland doet het internationaal niet slecht op het gebied van slimme mobiliteit, en heeft de ambitie om koploper te zijn. Niet alleen vanuit het oogpunt van klimaatdoelstellingen, maar ook omdat het eigenlijk niet anders kan. “We zijn een klein land, ruimte voor wegen wordt schaarser. Alleen meer asfalt gaat het probleem niet oplossen, we zullen ook naar alternatieven moeten kijken. Ik denk dat we daar heel ver in zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de snelle fietsroutes, de fietsbruggen, project Slim Nijmegen, of een initiatief als het Mobility as a service (MaaS). Maar we kunnen samen met andere betrokken partijen nog meer stappen zetten op dit gebied.”

Data delen
Innovaties als deze brengen ook weer nieuwe vraagstukken met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van dataveiligheid en privacywetgeving. “Ook daar zal de overheid een rol gaan spelen. We hebben heel veel vervoerders, ieder met hun eigen data. Hoe zorg je er voor dat zij die data met vervoers- en reisbewegingen op een juiste manier met elkaar kunnen delen? En zodat vervoerders, onderwijsinstellingen en marktpartijen daar op een goede manier gebruik van maken?”

Volgende stap
Het IPO-jaarcongres biedt gelegenheid om vanuit verschillende invalshoeken naar dit soort vraagstukken te kijken. Chantal Schoemaker: “We zullen op zoek gaan naar samenhang en verbinding, en het onderwerp dus niet vanuit één enkele sectorale opgave benaderen. Laten we samen bekijken hoe we de volgende stap op het gebied van slimme mobiliteit kunnen zetten.”