Zwolle,
24
maart
2020
|
10:30
Europe/Amsterdam

Meer ruimte voor woningbouw in Overijssel door snelheidsbeperking

Sinds 16 maart is de maximumsnelheid op snelwegen verlaagd naar 100 kilometer per uur. De stikstofdepositieruimte die hierdoor wordt gecreëerd, wordt geregistreerd in een stikstofregistratiesysteem. Deze gecreëerde depositieruimte in Overijssel komt voor 30% ten goede aan de natuur en wordt maximaal voor 70% gebruikt voor het verlenen van vergunningen aan woningbouwprojecten. Hiermee ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de woningbouwprojecten, die tot nu toe de benodigde stikstofruimte niet konden creëren. We verwachten dat een groot deel van de woningbouwprojecten in Overijssel nu door kan gaan.

De minister van LNV heeft bepaald dat de stikstofruimte die beschikbaar komt door het verlagen van de snelheid, wordt ingezet voor woningbouw en een aantal grote infraprojecten van het Rijk omdat hier de nood hoog is. In Overijssel komt de stikstofruimte beschikbaar voor de woningbouw die valt binnen de randvoorwaarden die zijn vastgesteld. “Veel ondernemers zitten in zwaar weer door het Coronavirus en regelgeving rondom stikstof,” vertelt Monique van Haaf (gedeputeerde Wonen, ruimte en retail) “dit is goed nieuws voor onze economie, onze bouwers en onze inwoners.”

Ook Gert Harm Ten Bolscher (gedeputeerde Landbouw en natuur) is blij met de stappen die nu zijn gemaakt: “Door de invoering van de beleidsregels eind 2019 was het al mogelijk om voor verschillende initiatieven een vergunning aan te vragen die konden aantonen geen stikstofdepositie te hebben op Natura 2000-gebieden. Initiatiefnemers hebben daar ook gebruik van gemaakt. Vergunningverlening voor grotere projecten bleek echter nog lastig. De beperking van de maximumsnelheid op snelwegen zorgt nu dat er stikstofdepositieruimte wordt gecreëerd. Die ruimte zetten we in voor de woningbouw, waardoor in Overijssel het grootste deel van de projecten door kunnen gaan. Mochten er nog knelpunten blijven bestaan in de woningbouw, dan gaan we daarover in gesprek met de betreffende gemeenten.”

Ondertussen werken we als 12 provincies samen met de minister van LNV aan maatregelen om ruimte te creëren voor andere projecten waarbij we rekening houden met de juiste balans tussen ecologie en economie.

Kijk voor meer informatie op www.overijssel.nl/stikstof. De uitgangspunten voor het stikstofregistratiesysteem zijn vermeld op BIJ12.nl.