09
juli
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Meld je aan voor congres Revitalisering vastgoed

Samenvatting

Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september in Amersfoort de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’.Je kunt je vanaf nu voor dit congres aanmelden.

Op welke manier gaan provincies om met hun ruimtelijke kwaliteit? En welke creatieve oplossingen hebben zij bedacht om leegstand te lijf te gaan? Provincies delen hun kennis en best practices tijdens de werkconferentie, die door het IPO georganiseerd wordt.

Programma
Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde provincie Zuid-Holland (portefeuille Ruimtelijke ordening en wonen) zal de bijeenkomst openen. Deelnemers krijgen tijdens de werkconferentie inzicht in leegstandscijfers door het CBS, de aard en omvang van vrijkomende agrarische bebouwing door LTO Noord West-Nederland, erfgoed en het belang van kerkenvisies door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Ook zien de deelnemers hoe de omgevingswet in te zetten is als instrument voor ruimtelijke kwaliteit. De provincies geven daarnaast uitleg over hun provinciale aanpakken van leegstand en vitaal vastgoed. Deze lopen uiteen van aanpak woningvoorraad in een krimpgebied tot regionale samenwerking met gemeenten over binnenstad visies.

Meer informatie en aanmelden
Ben je benieuwd naar het gehele programma? Wil je jezelf aanmelden? Daarvoor kun je hier terecht. De bijeenkomst is bestemd voor medewerkers van provincies en gemeenten, maar ook voor stakeholders die actief zijn in het domein ruimtelijke ordening en leegstand. Verder zijn partners van de Retailagenda, Platform31 en Bouwstenen voor Sociaal welkom.