Den Haag,
16
mei
2019
|
12:15
Europe/Amsterdam

Milieudag 2019: “Gun provincies een sleutelrol bij transities”

De Nationale Milieudag wordt jaarlijks georganiseerd door het netwerk van milieuprofessionals, VVM (voorheen ‘Vereniging van Milieuprofessionals’). Het thema dit jaar was ‘Transities – effectief of modieus?’ Aan de orde kwamen actuele maatschappelijke uitdagingen zoals voedselproductie op zee, de warmtetransitie en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, dat mede ondersteund wordt door de provincie Zuid-Holland.

Gedeputeerde Janssen stelde dat provincies ideale partners zijn om dergelijke transities vorm te geven. “De provincie is een relatief neutrale partij: onverdacht qua belangen en democratisch gecontroleerd. Ook de regionale schaal waarop de meeste transities het best aan te vliegen zijn en de verbindende rol maken de provincie hiervoor bij uitstek geschikt.”

Oproep van Janssen aan de milieuprofessionals was dan ook om de provincies te betrekken bij transities, en hen te bevragen op hun kennis en bestuurlijke kracht.Hij sprak hierbij de hoop uit dat een volgend provinciebestuur ook een actieve opstelling zal kiezen bij de maatschappelijke vraagstukken van nu.

De energietransitie, de omslag naar een circulaire economie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit zijn voorbeelden van transities waarbij de provincie nauw betrokken is. Maar ook andere ontwikkelingen zou je als transitie kunnen beschouwen. Voorbeelden zijn de vernieuwde opzet van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en het omgaan met Zeer Zorgwekkende Stoffen. En ook de vermindering van luchtverontreiniging langs provinciale wegen is een grote maatschappelijke omslag die alleen door samenwerking met vele partijen bereikt kan worden.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven benadrukte in haar toespraak het belang van de lopende duurzaamheidstransities. Zij riep de aanwezigen op om mee te denken over de nationale Milieuagenda, die zij in het komende jaar wil opstellen.