Assen ,
05
maart
2019
|
15:30
Europe/Amsterdam

Miljoeneninvestering in de Drentse chemie

Provincie, Brussel en gemeente investeren in faciliteiten voor ontwikkeling van groene chemische industrie. De provincie Drenthe stelt € 480.412,-- beschikbaar voor de realisatie van een proeftuin in Emmen. Namens SNN doet Brussel daar bijna € 2.400.000,-- bij vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en ook de gemeente Emmen levert met € 50.000,-- een financiële bijdrage. Met deze middelen wordt het Emmense bedrijf SPIC Facilities in staat gesteld een proeftuin te realiseren. De betrokkenen dragen op deze wijze bij aan een verdere vergroening van de Drentse chemiesector.