Den Haag,
09
november
2018
|
15:45
Europe/Amsterdam

Na 15 november duidelijkheid over gevolgen uitspraak Europese Hof voor toestemmingsverlening PAS

Samenvatting

Het Europese Hof accepteert een programmatische aanpak bij het toestaan van projecten. Duidelijk is wel dat er zware eisen blijven gelden voor de wetenschappelijke onderbouwing van het PAS. Het is aan de Raad van State om te beoordelen of die onderbouwing voldoende is.

Dat blijkt na een eerste analyse van de uitspraak van het Europese Hof. Het Hof deed zijn uitspraak op 7 november jl. in antwoord op vragen van de Raad van State over de werking van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Wat de gevolgen zijn van de uitspraak voor de toestemmingsverlening wordt na 15 november duidelijk. Tot die tijd bestuderen de ministeries van LNV, IenW en Defensie en de provincies de uitspraak.

De ministeries en de provincies werken als PAS-partners samen met natuurorganisaties en ondernemers aan sterkere natuur, minder stikstof en ruimte voor economische ontwikkelingen. Het programma omvat bronmaatregelen om stikstofemissie omlaag te brengen en herstelmaatregelen om natuur bestendiger te maken tegen overbelasting van stikstof. De uitspraak van het Europese Hof is niet van invloed op de uitvoering van bron- en herstelmaatregelen.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stelde in mei 2017 zogenoemde prejudiciële vragen over de werking van het PAS aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De Afdeling en de rechtbanken hebben op dit moment meer dan 200 zaken in behandeling. Zij houden de behandeling aan in afwachting van de beantwoording van de prejudiciële vragen door het Europese Hof van Justitie. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State streeft ernaar om in het eerste kwartaal van 2019 een zitting te houden en daarna een definitieve uitspraak te doen over de toepassing van het PAS.

Naar arrest EU Hof