07
september
2018
|
11:07
Europe/Amsterdam

Nacht van de integriteit voor dagelijks bestuurders

Samenvatting

De ‘Nacht van de Integriteit 2018’ komt eraan. Op 26 september spreken de dagelijks bestuurders van decentrale overheden met elkaar en met experts over de vraag hoe zij hun bijzondere verantwoordelijkheid voor de integriteit van het openbaar bestuur goed kunnen vormgeven. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken houdt een inleiding over het thema dat zo belangrijk is voor het vertrouwen van de burger in de overheid.

De voorzitters van bestuursorganen dragen wettelijk de verantwoordelijkheid voor de integriteit van het bestuur. Maar een commissaris van de Koning, burgemeester of dijkgraaf moet zonder juridische instrumenten en bevoegdheden invulling geven aan die verantwoordelijkheid. Over de vraag of er behoefte is aan meer of andere instrumenten zijn de meningen echter verdeeld. Maar hoe kan een burgemeester, dijkgraaf of commissaris van de Koning eigenlijk invulling geven aan zijn verantwoordelijkheid? Welke handelingsperspectieven hebben zij? Welke bevoegdheden hebben zij hiervoor nodig? Dit en nog meer zal tijdens de ‘Nacht’ onderwerp van gesprek worden.

Panel en lezingen
Minister Ollongren spreekt in het begin van de bijeenkomst. Na haar optreden volgt een paneldebat over de (on-) mogelijkheden om de bestuurlijke integriteit te bevorderen. Tot slot houdt gedragswetenschapper Joris Lammers een lezing over sociaalpsychologische mechanismen van macht en hoe hierop in te spelen. Professor Zeger van der Wal van de Ien Dales Leerstoel van het CAOP is ‘nachtvoorzitter’.

Exclusief
De ‘Nacht’ is exclusief voor dagelijks bestuurders van decentrale overheden zodat zij openlijk met elkaar goede ervaringen en dilemma’s kunnen uitwisselen. De bijeenkomst is een activiteit van het Netwerk Weerbaar Bestuur op verzoek van BZK. De organisatie ligt in handen van VNG, IPO, UvW, de Ien Dales Leerstoel en het CAOP.

Aanmelden
De Nacht van de Integriteit vindt ditmaal plaats bij de Unie van Waterschappen in Den Haag op woensdagavond 26 september van 19.00 – 21.00 uur. Aanmelden kan via de website van het CAOP.
Naast de ‘Nacht’ is er ook De Dag van de Integriteit is voor de integriteitsprofessional in de (semi-) publieke sector. Deze is inmiddels volgeboekt.