Den Haag ,
22
juni
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Nederland Digitaal: de provincies doen mee

Om Nederland digitale koploper te maken heeft het kabinet de ‘Nederlandse Digitaliseringsstrategie’ gepresenteerd. De provincies juichen dit toe en dragen daar nu al hun steentje aan bij. Zij hebben eigen initiatieven ontplooid en werken aan de Interprovinciale Digitale Agenda.

Twee sporen
Nederland heeft, aldus het kabinet, een goede uitgangspositie om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren. Om de kansen van digitalisering te benutten en antwoorden te geven, moet Nederland voorop lopen met digitalisering. Met de digitaliseringsstrategie ‘Nederland digitaal’ zet het kabinet in op een aanpak met twee sporen. Spoor 1 is het benutten van maatschappelijke en economische kansen. Spoor 2 is het versterken van het fundament voor de digitalisering. Daarbij gaat het om basisvoorwaarden als privacybescherming, cybersecurity, digitale vaardigheden en eerlijke concurrentie.

De bijdrage van de provincies
In het Interbestuurlijk Programma (IBP) staan de maatschappelijke opgaven die de overheden aan willen pakken. Deze opgaven vragen een nieuwe aanpak waarin de kansen die digitalisering biedt een belangrijke rol spelen. Provincies hebben als partner in het IBP hierin een duidelijke rol. Daarom werken zij op dit moment aan een gezamenlijke innovatieagenda: de Interprovinciale Digitale Agenda. Daarin zetten zij in op data en technologie ten behoeve van de provinciale kerntaken en de maatschappelijke opgaven. Daarnaast ontplooien de provincies nu al verschillende initiatieven, bijvoorbeeld door het verzamelen van sensordata ten behoeve van precisielandbouw, smart mobility en smart shipping en serious gaming.

Duidelijke rol
Waar het gaat over het tweede spoor, het versterken van het fundament, is de rol van de provincie duidelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld over het stimuleren van de data-economie en het veilig digitaal zaken doen met de provincies. Ook kwesties als de bescherming van privacy en de regie op persoonsgegevens zijn voor de provincies belangrijk. Daarom bevat de Interprovinciale Digitale Agenda ook een spoor dat zich op de versterking van het fundament richt.

Lees hier de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.