Den Haag ,
02
oktober
2019
|
15:45
Europe/Amsterdam

Nederland Natuurpositief

Samenvatting

Nederland Natuurpositief, dat is waar minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de gezamenlijke provincies de komende jaren voor gaan. Dit betekent dat natuur niet alleen binnen natuurgebieden versterkt wordt, maar overal. In steden, op het platteland en in de grote wateren. Deze ambitie is vandaag, 2 oktober 2019, tijdens de Natuurtop in Groningen gepresenteerd. 

Verandering nodig
Onze natuur staat onder druk. Het klimaat verandert, de biodiversiteit daalt en toonaangevende dieren verdwijnen uit het zicht. Het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) luidde dit voorjaar de noodklok. De verslechterende situatie werd benadrukt door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Verandering is nodig om het tij te keren. Daarom zetten minister Schouten (LNV) en de gezamenlijke provincies – aanvullend op de opgaven uit het Natuurpact – in op een nieuwe natuurambitie: Nederland Natuurpositief

Gedeputeerde Drenth, voorzitter Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland: “Natuur is de basis voor ons bestaan. Mens en economie zijn afhankelijk van de natuurlijke leefomgeving en de producten en diensten die deze levert. Maar het gaat niet goed met die natuur. Het is tijd om er anders mee om te gaan. Nederland staat voor grote opgaven. En op deze opgaven moet het herstel van biodiversiteit meeliften. Want als we dat niet doen, dan is de uitwerking van die opgaven niet toekomstbestendig. Natuurlijke oplossingen zijn van grote waarde voor de opgaven: een biodiverse landbouw kan tegen een stootje en bij het opwarmen van de aarde houdt natuur onze steden koel en onze voeten droog. De urgentie, de noodzaak en de aanpak van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel past hier naadloos bij. Daarom hebben de gezamenlijke provincies en het Ministerie van LNV deze beweging vandaag ook omarmt. Samen gaan we aan de slag.”

Maatschappelijke opgaven
Dit is hét moment voor de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven om samen stappen te zetten. Nederland is op allerlei fronten in ontwikkeling, denk aan kringlooplandbouw, de energietransitie, uitbreiding van woongebieden, infrastructuur en minder stikstofuitstoot. Door hier op een juiste manier mee om te gaan, kunnen deze ontwikkelingen een positief effect hebben op de natuur. Het is tijd om wat we doen te verbeteren en versterken, maar ook te verbreden en verbinden met de grote maatschappelijke opgaven van dit moment. Tijdens de Natuurtop is een start gemaakt met een vergaande, innovatieve en doelgerichte nationale uitvoeringsagenda voor de komende tien jaar.

Van de gezamenlijke natuurambitie is een filmpje gemaakt. Dit vind je hier