Den Haag,
11
juli
2019
|
14:04
Europe/Amsterdam

Nederlandse provincies wisselen ideeën over retail met Ierland

Samenvatting

De IPO- werkgroep detailhandel maakte een studiereis naar Ierland en Noord-Ierland om van elkaar te leren op het gebied van branchering en ruimtelijk beleid. Goede ruimtelijke ordening is essentieel om de functie van binnensteden intact te houden. In Ierland is veel detailhandel buiten de stadscentra geplaatst waardoor binnensteden kampen met hoge leegstandscijfers. In Nederland is dit dankzij zorgvuldige keuzes gelukkig niet in die hoge mate aan de orde.

De leden van de IPO- werkgroep – in 2016 opgericht naar aanleiding van de provinciale Retaildeals – bezochten de Ierse steden Belfast, Dublin en het grensstadje Dundalk en zagen daar de verschillen tussen de centra van grote steden, subcentra en regionale centra. Ook werden zij ontvangen door Minister of Housing Damien English van Ierland tijdens het seminar Heritage council op 28 juni 2019. Daar heeft de groep vanuit landelijk, provinciaal en lokaal perspectief laten zien hoe we in Nederland detailhandelsbeleid voeren.

Ook tussen de provincies is tijdens de reis veel kennis met elkaar uitgewisseld. Elles Aertsen van de provincie Noord-Brabant: ‘Deze reis maakt het laagdrempelig om elkaar hierna om raad te vragen. De eerste afspraak met Limburg is gemaakt, waarbij ik graag wil leren over hoe zij met krimp omgaan’.

In oktober 2016 tekenden alle provincies een Retaildeal, waarmee ze zich committeerden om bij te dragen aan een toekomstbestendig winkellandschap. Sinds het tekenen van deze Retaildeal is de IPO-werkgroep detailhandel een hechte club professionals die om de zes weken bijeenkomt om gezamenlijke belangen te agenderen en kennis te delen. Het is de eerste keer dat ook over landsgrenzen is gekeken naar winkelleegstand in de praktijk.