Zwolle,
29
juli
2019
|
14:30
Europe/Amsterdam

Nieuw beleid en informatie Soortenbescherming

Hoe kun je handelen als je bijvoorbeeld een bomenrij wilt verwijderen waar nesten van broedende vogels in zitten, wanneer je mogelijk de rustplaats van een egel verstoort of als je een buitenevenement organiseert? De balans tussen economie en ecologie is soms lastig te vinden. De Wet natuurbescherming biedt weliswaar bescherming aan planten en dieren, maar het is niet altijd duidelijk hoe hiermee om gegaan moet worden. Met nieuw beleid en informatie wil de provincie Overijssel de gevolgen van deze wet verduidelijken en helpen bij het maken van passende keuzes.

Voor de volgende drie onderwerpen heeft de provincie Overijssel brochures, een handreiking en een aanpassing van de Beleidsregel natuur opgesteld, waarin staat uitgewerkt hoe om te gaan met soortenbescherming:

  1. Evenementen en natuurbescherming;
  2. Jaarrond beschermde vogelnesten in provincie Overijssel;
  3. Vervallen van bestaande vrijstelling voor kleine marterachtigen en egel.

Meer informatie over deze onderwerpen is te vinden op onze website onder de vergunningaanvraag.

Hier vindt u:

  • Soortenbescherming in Overijssel; Handreiking voor het aanvragen van een ontheffing.
  • De brochure Evenementen en soortenbescherming.
  • De provinciale lijst met jaarrond beschermde nesten in Overijssel.
  • De brochure Soortenbescherming in Overijssel; Bunzing, egel, hermelijn en wezel.

Totstandkoming

Diverse organisaties hebben meegedacht over de drie onderwerpen. Op 19 juni 2019 is een informatiemarkt georganiseerd voor onder meer gemeenten, ecologische adviesbureaus, vertegenwoordigers van de faunabeheereenheid, de agrarische sector en de evenementenbranche. De reacties van de deelnemers heeft de provincie gebruikt om de producten aan te scherpen.