Groningen ,
20
mei
2019
|
11:00
Europe/Amsterdam

Nieuw coalitieakkoord Gedeputeerde Staten van Groningen gepresenteerd

'Verbinden, versterken, vernieuwen' zo heet het coalitieakkoord 2019 - 2023 van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66. Het beoogde nieuwe college van Gedeputeerde Staten presenteerde zich maandagmorgen 20 mei in het provinciehuis.

Kandidaat-gedeputeerden

De kandidaat-gedeputeerden zijn Nienke Homan (GroenLinks), Tjeerd van Dekken (PvdA), Henk Staghouwer (ChristenUnie), Mirjam Wulfse (VVD), Patrick Brouns (CDA) en Fleur Gräper-van Koolwijk (D66). Zij moeten nog officieel worden benoemd door Provinciale Staten. Mogelijk gebeurt dat in de Statenvergadering van 29 mei.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling is als volgt:

GroenLinks

 • Energietransitie en Regionale Energiestrategie (RES)
 • Klimaat (klimaatadaptatie en -mitigatie)
 • Water
 • Nationaal Programma Groningen (eerste aanspreekpunt)
 • Gebied Zuidoost-Groningen (Westerwolde, Stadskanaal, Pekela)

PvdA

 • Leefbaarheid (inclusief krimp)
 • Ondergrond (winningsbesluiten, gas en zout, nota ondergrond, STRONG)
 • Milieu (inclusief bodembeheer)
 • Arbeidsmarkt en scholing
 • Wonen, welzijn en zorg
 • Blauwestad
 • Gebied Middenoost-Groningen (Oldambt, Midden-Groningen, Veendam)

ChristenUnie

 • Bovengrond (schade, versterken, governance)
 • Landbouw en visserij
 • Natuur en landschap
 • Wadden en Waddenfonds
 • Internationalisering
 • Gebied Noord-Groningen (Het Hogeland, Eemsdelta)

VVD

 • Ruimtelijke ordening (inclusief grondbeleid)
 • Cultuur (inclusief erfgoed en evenementenbeleid)
 • Nationaal Programma Groningen (tweede aanspreekpunt)
 • Dienstverlening (inclusief informatiestrategie en ICT)
 • Toerisme en recreatie
 • Gebied West-Groningen (Westerkwartier)

CDA

 • Economische zaken
 • Financiën
 • Toezicht gemeentefinanciën
 • Gebied Centraal-Groningen (gemeente Groningen)

D66

 • Mobiliteit
 • Kwaliteit Openbaar Bestuur (inclusief herindeling)
 • Europa
 • Personeel en Organisatie
 • Facilitaire Zaken
 • Sport
 • Coördinerend gebiedsgedeputeerde

Commissaris van de Koning

 • Communicatie
 • Jongerenparticipatie
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Integriteit
 • Uitvoering wettelijke regelingen
 • Representatie
 • Rijkstaken