Den Haag,
16
oktober
2020
|
08:39
Europe/Amsterdam

Nieuw collectief vezekeringscontract

Nieuw collectief zorgverzekeringscontract met IZA, CZ en Menzis

Medewerkers die werken bij een organisatie die valt onder de cao Provinciale sector, kunnen ook voor 2021 weer een collectieve zorgverzekering afsluiten. Het nieuwe collectieve zorgverzekeringscontract is gegund aan IZA, CZ en Menzis. Deze verzekeraars zijn dezelfde als in het oude collectieve zorgverzekeringscontract. Zij bieden een naturapolis en een restitutiepolis. Een nieuw element is de budgetpolis. De collectieve verzekering voorziet net als voorheen in drie aanvullende verzekeringen en twee aanvullende tandartsverzekeringen.

Collectiviteitskorting

Het collectieve zorgverzekeringscontract gaat in op 1 januari 2021. In het contract is de maximaal toegestane collectiviteitskorting van 5% bedongen voor de basisverzekering. Ook voor de aanvullende verzekeringen zijn kortings- en acceptatievoorwaarden afgesproken. Daarnaast bieden IZA, CZ en Menzis bedrijfszorgpakketten aan. Het gaat om diensten en dekkingen gericht op de vitaliteit van medewerkers, wat bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid.

Vergelijkingssite

Op www.collectiefzorgaanbod.nl vind je vanaf november 2020 de premies van het collectieve zorgaanbod dat door IPO, VNG en de Vwvw is uitgezocht. Je kunt dan je huidige zorgverzekering (ook als je die elders hebt afgesloten) vergelijken qua prijs en inhoud met die van de verzekeraars van het collectief zorgaanbod.

Aanbesteding

Bij deze Europese aanbesteding zijn de werkgeversverenigingen van de gemeenten, de provincies en de waterschappen samen opgetrokken. Met ondersteuning van Meijers Assurantiën BV.