Arnhem,
06
september
2019
|
15:45
Europe/Amsterdam

Nieuwe afspraken voor een veilig groen Gelderland

Politie, gemeenten, terreinbeheerders, provincie Gelderland en grondeigenaren gaan meer informatie verzamelen over illegale activiteiten in het Gelders buitengebied. Een betere samenwerking tussen de organisaties moet de veiligheid in het buitengebied waarborgen. Vooral het delen van informatie tijdens de verschillen overleggen moet het ‘groene Gelderland’ veiliger maken. De partijen ondertekenden op 5 september 2019 het verdrag van de Agenda Veilig Buitengebied. 

Drugsafval opruimen

Subsidie voor het opruimen van drugsafval bij Gelderse particulieren is een onderdeel van het verdrag. De provincie betaalt voor de helft mee aan het opruimen van restanten van chemische drugs. In het nieuwe coalitieakkoord is afgesproken dat de subsidie voor het opruimen van drugsafval bij particulieren wordt verhoogd. Gedeputeerde Peter van ’t Hoog: ‘Ik ben blij dat met deze maatregel de gewone burger niet opdraait voor het gevaarlijke, milieuvervuilende afval dat wordt achtergelaten door criminelen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Inwoners mogen weten dat we als overheid zoveel mogelijk naast ze staan, ook in dit soort situaties.’