Arnhem,
29
maart
2019
|
12:30
Europe/Amsterdam

Nieuwe Gelderse Staten geïnstalleerd

Op 28 maart 2019 zijn 52 leden van Provinciale Staten geïnstalleerd. Dit deden zij met het afleggen van de eed, of de verklaring en belofte ten overstaan van John Berens, de voorzitter van Provinciale Staten. De installatie van de overige 3 Statenleden staat gepland voor de eerstvolgende Provinciale Statenvergadering. De komende 4 jaar besturen deze volksvertegenwoordigers de provincie Gelderland.

Mening

In zijn installatiereden gaf Berends de Statenleden mee dat ze het niet iedereen naar de zin kunnen maken. ‘De inwoners van Gelderland kijken over uw schouder mee hoe u omgaat met het vertrouwen dat ze in u hebben uitgesproken. Ze zullen kunnen zien hoe u uw afwegingen maakt en wat uiteindelijk de doorslag geeft. En meer dan ooit tevoren zullen ze hun mening niet onder stoelen of banken steken en die delen via de sociale media.’

Zinnig, veilig en gezond

Ook stond hij stil bij de Gelderse bestuurscultuur. Het debat in de Statenzaal wordt op inhoud gevoerd en met respect voor elkaars achtergrond. Hij voegde eraan toe: ‘Ondanks alle verschillen van mening hebben we wel een gezamenlijke opdracht: er zijn voor de inwoners van deze mooie provincie, met al hun verschillen en overeenkomsten. Mensen willen uiteindelijk vooral een zinnig, veilig en gezond leven, met een overheid die er voor hen is.’

Duidingsdebat

De lijsttrekkers voerden een duidingsdebat over de uitslagen. Sommige namen al een voorproefje op de gesprekken met de informateur en gaven aan wat zij vooral belangrijk vonden. De lijsttrekkers, Jan Markink (VVD), Michiel Scheffer (D66), Gerhard Bos (CDA) en Peter Kerris (PvdA) zagen een continuering van de ingezette koers wel zitten. Dirk Vreugdenhil (ChristenUnie) pleitte voor 6 partijen. Daarin kon ook Luuk van der Veer (Partij voor de Dieren) zich vinden. Winnaars Janet Duursema (GroenLinks) en Arjan de Kok (Forum voor Democratie) zijn verdeeld over de energietransitie. Marcel Bruins (50PLUS), de derde winnaar, pleitte voor nagenoeg kosteloos openbaar vervoer voor ouderen, €10 per jaar. Marjolein Faber (PVV) diende een motie in voor een boekbespreking van Eco Nostra van Peter Siebelt in plaats van de integriteitsdag, maar die haalde het niet. Peter de Vos (SP) gaf aan dat ze er klaar voor staan als hun steun nodig is. Met deze verkiezingsuitslag geeft de kiezer aan: verander de koers van deze tanker van klimaat, vond Klaas Ruitenberg (SGP). 

Onderhandelingen

De komende weken onderhandelen de lijsttrekkers over de vorming van een nieuwe coalitie. De VVD neemt hierbij als grootste partij het voortouw. Mark Boumans (burgemeester gemeente Doetinchem) is als informateur aangewezen. Het kan zijn dat bij de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten enkele net geïnstalleerde Statenleden tot gedeputeerde worden gekozen. Hun plaats in de Statenbankjes wordt dan door de eerstvolgende op de kandidatenlijsten ingenomen. Als alles conform planning loopt, doet informateur Boumans op 5 april 2019 melding van zijn bevindingen tot dan toe.