Utrecht ,
09
november
2018
|
15:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe ontwikkelingen in Utrecht concentreren en kwaliteiten beschermen

Ter voorbereiding op de Omgevingswet hebben GS het Koersdocument Omgevingsvisie en Omgevingsverordening aangeboden aan PS. In dit document, Koersen met kwaliteit, staat hoe de provincie richting wil geven aan de maatschappelijke thema’s die nu en in de toekomst aan de orde zijn, zoals bevolkingsgroei, bereikbaarheid en de energietransitie. De kern: nieuwe ontwikkelingen concentreren en zo de Utrechtse kwaliteiten beschermen en ontwikkelen.