Den Haag,
22
juli
2019
|
09:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe ronde subsidie voor behoud van icoonsoorten Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland stelt weer subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het behoud van dieren- en plantensoorten die belangrijk zijn voor de natuur in onze provincie, de zogenaamde icoonsoorten.

In deze nieuwe subsidieronde kunnen bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren weer projecten indienen die het leefgebied van deze planten en dieren verbeteren.

De provincies zijn verantwoordelijk voor de bescherming van en zorg voor in het wild levende plant- en diersoorten. Zuid-Holland richt zich daarbij op 40 icoonsoorten. Voorbeelden zijn de egel, de argusvlinder en de wilde hyacint. Als het goed gaat met deze soorten planten en dieren, dan gaat het goed met de Zuid-Hollandse natuur. En dat is weer goed voor de mens, want de natuur levert ons allerlei voordelen op. Denk aan schoon water om in te zwemmen, schaduw van bomen op een zonnige dag of gezonde groenten en fruit. Veel landbouwgewassen zijn afhankelijk van bestuiving door insecten.

Lokale kennis en expertise

De provincie maakt bij de bescherming van de natuur graag gebruik van de kennis en expertise van anderen. Met behulp van de subsidie voor icoonsoorten worden overal in de provincie door lokale partners projecten opgezet. Een voorbeeld is het project Patrijs van de Agrarische Natuur- en Landschaps Vereniging ANLV Geestgrond. Deze organisatie neemt samen met agrariërs maatregelen zodat patrijzen in de Bollenstreek meer voedsel en beschutting kunnen vinden. Ook is een faunapassage in Rijswijk aangelegd en een evenemententerrein bij de voormalige asfaltfabriek in Gouda GoudAsfalt vergroend. In de Hof van Seghwaert heeft een groep enthousiaste vrijwilligers het beheer overgenomen van een stokoude boomgaard midden in een woonwijk in Zoetermeer.

Crowdfunding

De provincie Zuid-Holland ondersteunt ook bewoners en bewonersgroepen die zelf aan de slag gaan voor de natuur en de icoonsoorten in hun buurt. De provincie verdubbelt het bedrag dat via crowdfunding wordt geworven tot een maximum van €5.000,- per project. Hiervoor werkt de provincie samen met het crowdfundingplatform Voorjebuurt.nl.

Visie rijke groenblauwe leefomgeving

De provincie Zuid-Holland wil meer groen in en om de stad. Provinciale Staten hebben dat op 20 februari 2019 besloten met het vaststellen van de visie Rijke groenblauwe leefomgeving en de bijbehorende uitvoeringsagenda. Samen met onze netwerkpartners zoeken wij manieren om de historisch gegroeide spanning tussen economie en ecologie op te heffen. Ons doel is dat Zuid-Holland uiterlijk in 2050 beschikt over een van de meest gevarieerde en aantrekkelijke leefomgevingen van Europa, waar wonen, werken en recreëren in harmonie zijn met natuur en landschap.