Den Haag,
14
februari
2019
|
13:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe website Overheidvannu.nl van start

Samenvatting

Vandaag start de nieuwe website overheidvannu.nl een jaar na het begin van het Interbestuurlijk Programma (IBP). Overheidvannu.nl vertelt de verhalen en de lessen van allerlei vormen van samenwerking tussen overheden. Samen werken aan grote maatschappelijke opgaven, dat is de overheid van nu.

Overheidvannu.nl is een nieuw platform voor iedereen met interesse in interbestuurlijk samenwerken en de voortgang van het Interbestuurlijk Programma (IBP). Op de site staan de verhalen van overheden die met elkaar samenwerken aan grote maatschappelijke opgaven, zoals bestrijding van problematische schulden, zorgen voor toekomstbestendig wonen en de transitie naar duurzame energie. Wat maakt dat zo’n samenwerking succesvol is of soms wat moeizaam loopt? Wat zijn de inzichten uit de praktijkvoorbeelden? Van elkaar leren en elkaar inspireren is het doel van overheidvannu.nl. De website is een initiatief vanuit het IBP van de VNG, Unie van Waterschappen, het IPO en rijk.

Interbestuurlijk Programma
In het IBP staat het belang van interbestuurlijk samenwerken voorop vanuit het besef dat belangrijke maatschappelijke uitdagingen vragen om een gemeenschappelijke aanpak. Sinds de ondertekening zijn er al vele nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan en eerste resultaten geboekt. Als IPO merken we dit aan nieuwe aanpakken in de vijftien kansrijke gebieden, die zijn geselecteerd in het kader van het thema ‘Naar een vitaal platteland’.

Binnen de opgave ‘samen aan de slag voor het klimaat ’is in november 2018 het bestuursakkoord klimaatadaptatie gesloten. Op dit moment werken de overheden samen aan het klimaatakkoord en het Nationaal Programma RES. Dit Nationaal Programma richt zich op het ondersteunen van de regio’s die aan de slag gaan met het opstellen van regionale-energiestrategieën. Ook voor de thema’s wonen, regionale economie en goed openbaar bestuur werken de overheden samen aan interbestuurlijke afspraken.

Naar www.overheidvannu.nl

Website IPO IBP