Assen ,
07
januari
2020
|
16:30
Europe/Amsterdam

Nieuwjaarstoespraak Drentse CdK Klijnsma 2020

Geachte aanwezigen, dames en heren,

Welkom, namens het hele provinciebestuur, in ons provinciehuis. In uw provinciehuis.Welkom in het nieuwe jaar. 2020. Ik hoop dat u allen het nieuwe jaar goed begonnenbent.

Een jaar geleden stonden we hier met elkaar en blikte ik terug op mijn eerste volledige jaar als commissaris in Drenthe. In die speech legde ik de klemtoon op verbinding. En dat blijf ik doen. Want verbinding blijft essentieel, door de jaren heen.

“2019”

Juist die verbinding was ook het afgelopen jaar van wezenlijk belang. 2019 was een jaar waarin veel gebeurde in onze provincie. Er waren natuurlijk verkiezingen voor Provinciale Staten. Er kwamen veel nieuwe Statenleden bij (de helft was nieuw!) en twee nieuwe politieke partijen verschenen in de Drentse politieke arena. Het zittende college werd aangevuld met Groen Links en daarmee kwam er een vijfde gedeputeerde bij.

Het collegeakkoord heet ‘Drenthe, mooi voor elkaar’. We hopen met dit akkoord Drenthenog mooier te maken, voor elkaar, voor u. En daar zijn al enkele voorbeelden van: GS vormt een mooi team, en de Staten zijn constructief en inventief. Een voorbeeld hiervan is hoe zij het proces rondom de investeringsagenda vormgeven.

Er werden onder aanvoering van gedeputeerde Henk Jumelet twee prachtige regiodeals gesloten voor tientallen miljoenen euro’s. Hiermee kunnen we goede dingen doen vooronze inwoners op het gebied van wonen, werken en welzijn en natuur-inclusieve landbouw.

Afgelopen zomer werd de Mammoet gesignaleerd op het Buinerveld en kwam Jumping Jack weer even tot leven op het TT-circuit. Evenementen waardoor, mede dankzij gedeputeerde Cees Bijl, Drenthe goed op de kaart werd gezet.

Onlangs sloten het ministerie van EZK en de provincie Drenthe een MKB-deal. Gedeputeerde Henk Brink was daar zeer bij betrokken. We zijn blij dat ons bedrijfsleven daarmee een stimulans krijgt.

Gedeputeerde Hans Kuipers werkte samen met gemeenten en marktpartijen om de volkshuisvesting te verbeteren.

Noord-Nederland wordt waterstofkoploper dankzij een grote Europese subsidie. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra heeft zich hier hard voor ingezet.

Zuid-West Drenthe presenteerde zichzelf op haar best tijdens het Streekbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Wat een feest was het in 4 gemeenten. Wat een energie.

De droge zomer vroeg weer het uiterste van onze waterschappen. Zij hebben goed laten zien waarom ze zo belangrijk zijn. Ook hier is samenwerking en verbinding van enorm belang geweest.

En misschien wel het mooiste nieuws van 2019: we mochten als provincie ons eerste uilskuiken verwelkomen!

Maar er waren ook minder mooie gebeurtenissen. Zoals ondernemers die werden bedreigd in verband met windmolens. Het is beroerd wanneer mensen naar dit soort middelen grijpen, hoezeer er ook een enerzijds / anderzijds verhaal over de molens te vertellen valt.

En natuurlijk moeten we het ook over stikstof hebben. Misschien had ik hier ook wel moeten staan met een blauwe zwaailamp op mijn rollator… Wie weet nog waar hij was op 14 oktober? Een heleboel boeren waren in ieder geval hier. Schouder aan schouder stonden de boeren hier om voor hun belangen op te komen. Nog nooit zag ik zoveel trekkers bij elkaar. Laat staan pal voor de deur van het provinciehuis. En die deur stond natuurlijk open.Schouder aan schouder gingen wij als college het gesprek met de boeren aan. Met koffie en krentenbrood, voor iedereen.

Soms is er moed nodig om een stap voorwaarts te zetten. Soms is er moed nodig om een pas terug te doen. Om te kijken, of mensen voldoende zijn gehoord en meegenomen. We hebben in het college geconstateerd dat het goed was een pas terug te doen, om daarna weer te kunnen bouwen. Met als eerste resultaat dat er beleidsregels zijn vastgesteld, die op meer draagvlak kunnen rekenen.

De stikstofcrisis treft ons allemaal. Het is aan de overheden om alle belangen te wegen die daarbij in het geding zijn. Die van de boeren, van de bouwers en van de natuur.

Levi Weemoedt schreef over die natuur in Drenthe een aardig gedichtje.

DrentheZomer, winter, herfst of lente:Alles is hier van Natuurmonumenten!En er valt geen mus, o Heer,Van ’t dak zonder Staatsbosbeheer.

Beste mensen, u snapt, dit is wat luchtig bedoeld. Soms moeten we ook even ademhalen met elkaar en zo letterlijk zorgen voor meer lucht. Ik zou Levi Weemoedt willen vragen om ook een gedicht te maken over onze boeren en onze bouwers. Dan kan ik die volgend jaar gebruiken voor mijn nieuwjaarsspeech. Want tenslotte moeten we als partners het met elkaar zien te ‘rooien’, om in landbouwtermen te blijven.

“2020”

Er staan mooie dingen te gebeuren in Drenthe. Tot onze vreugde zal het Pauperparadijs in de zomer weer ten tonele komen in Veenhuizen. Een andere parel is de komst van werk van Frida Kahlo naar het Drents Museum in Assen. Haar kunst is een inspiratiebron voor velen.

We zien in Drenthe dat jonge mensen onze provincie verlaten omdat hier niet het brede palet aan opleidingen is, dat je elders wel vindt. Ik maak me daar zorgen over.

We willen op veel fronten mensen, en vooral jonge mensen in Drenthe perspectief geven, met goede opleidingen en mooie banen. Dat lukt steeds beter. Onder het motto Drenthe 4.0 zet het college daar volop op in. Zo blijft TVM gelukkig in Hoogeveen, start er een HBO Zorgopleiding in Emmen en hebben we de banden met de Rijksuniversiteit Groningen flink aangehaald. Er wordt nu gesproken over de Rijksuniversiteit van het Noorden (RUN)! Ik hoop dat het in 2020 nog beter gaat lukken om jonge mensen hier te houden.

Waar we het op een moment als dit vooral over moeten hebben, is datgene wat over het algemeen niet direct het nieuws haalt, maar wat wel essentieel is. Hoe verkeren wij met elkaar als mensen?

Denk daar maar eens over na, juist in 2020. Het jaar dat het 75 jaar geleden is dat we als Nederland bevrijd werden.

Die vrijheid kwam niet alleen in het nauw omdat overheden of landen niet meer met elkaar spoorden, maar ook omdat mensen niet goed met elkaar verkeerden. Met ruggen naar elkaar kwamen te staan.

Met de vrijheden en mogelijkheden die we nu hebben kan het niet zo zijn dat we niet meer in gesprek zijn met elkaar. Juist door die gesprekken met elkaar te voeren, ontdek je wat de ander beweegt. Wat een ander vreugde brengt, of waar hij naar verlangt of wat hij mist. Dat is zó belangrijk om goed met elkaar te kunnen samenleven. Dus kijk het komende jaar eens goed om u heen: met wie wilt u een goed gesprek voeren?

Zelf ga ik, vanuit mijn rol als Commissaris, maar ook persoonlijk, het komende jaar weer op zoek naar mooie, inspirerende en waardevolle verhalen en gesprekken. Het is prettig als bedrijven, organisaties en de Drenten mij uitnodigen voor bezoeken. Die bezoeken zijn belangrijk en vaak een prima basis voor verrassende ontmoetingen en inspiratievolle gesprekken. Dat helpt mij ook om gesprekken te voeren aan de beleidstafels waar ik aan zit: over bijvoorbeeld de vluchtelingen, de zorg en de stikstof.

Laat 2020 een jaar zijn waarin we nóg meer moeite doen om kinderen en jongeren te verleiden om zich te interesseren voor democratie en dat ze beter beseffen dat vrijheid en democratie zaken zijn waar wij aan moeten werken en die we moeten willen ondersteunen.

Het Thema van 75 jaar vrijheid is ‘verhalen om nooit te vergeten’. Er zijn ontzettend veel activiteiten in onze twaalf gemeenten om onze vrijheid te vieren en herdenken. De twaalf burgemeesters delen deze gedachte en hebben dat vervat in een korte film die u straks gaat zien.

Ik wil graag afsluiten met een gedicht. In essentie gaat het over hoe grijs het leven wordt wanneer het oorlog is. Hoe geweldig het is om het groen van het gras en het wit van de bloesem terug te zien als het vrede is.

Van Rutger Kopland, het heet Oorlog.

OorlogTerwijl het verhaal wil dat het verteld enVoorbij is – maar het breekt af

Zeker, het is mij verteld en verteldMaar nogIk zie die grijze beduimelde fotoMaar nog is het gras weer gróener dan grasEn de bloesem witter dan bloesem

In die grijze tuin moet het oorlog zijn geweestIn die man, die vrouw, dat kindIn dat grijze gras onder die grijs bloeiende boom

Het is mij verteld en verteld hoe zij daarHadden moeten verdwijnen, worden weggevoerdIn de goederentreinen, nooit terugkomen

Terwijl het verhaal wil dat het verteld enVoorbij is – maar het breekt af

Zeker het is mij verteld en verteldHoe vrede wederkeerde

Maar nog is er geen andere foto dan dezeWaarin het nog moet.

Lieve mensen. Het verhaal wil dat het verteld en voorbij is… maar daar moeten wij met elkaar hard aan blijven werken. Samen gaan we onze vrijheid dan ook vieren. Met maaltijden, festivals, lezingen, films, fietstochten, sport en spel. Maar bovenal met ons allemaal!

Ik wens u allen een mooi, gezond en feestelijk 2020 toe! Laten we nu samen gaan kijken naar een unieke film met 12 zeer bekende hoofdrolspelers. Veel kijkplezier!