12
november
2018
|
12:39
Europe/Amsterdam

Nieuws over de cao Provincies

Samenvatting

Er valt weer nieuws te melden over de cao Provincies. De cao-partijen (IPO, FNV, CNV, CMHF en AVV) hebben een update verspreid waarin zij hun achterbannen informeren over de recente ontwikkelingen.

Het betreft de ontwikkelingen van het generiek functiegebouw, de studie harmonisatie toelagen, garantiebanen, de app ‘Het goede gesprek’, de financiële loopbaanplanner en de cao onderhandelingen.

U kunt de cao-update hier lezen.