Lelystad ,
30
oktober
2018
|
16:30
Europe/Amsterdam

Nog eens ruim 2 miljoen euro via POP3 beschikbaar in Flevoland

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om In het najaar van 2018 opnieuw een subsidieregeling open te stellen om het watersysteem in het landelijk gebied te verbeteren. Via de maatregel niet productieve investeringen water – pijler 2 kan een bedrag van maximaal 2,1 miljoen euro aan subsidies worden verstrekt. In Flevoland richt deze maatregel zich op de verbetering van de waterkwantiteit en waterkwaliteit in het landelijk gebied.