Den Bosch ,
17
mei
2019
|
10:45
Europe/Amsterdam

Noord-Brabant: Subsidieregeling lokale journalistiek van start

Lokale omroepen en bladen kunnen vanaf 4 juni een subsidie aanvragen voor lokale journalistiek. Aanleiding is een amendement op initiatief van het CDA, gesteund door Groen-Links en ChristenUnie/SGP.

Voor de regeling is € 90.000 beschikbaar. De regeling is bedoeld voor het ondersteunen van een beperkt aantal projecten. Aanvragen moeten zich onder meer richten op blijvende verbetering van de lokale journalistiek, zodanig dat er ruimte komt voor (meer) onderzoeksjournalistiek. De beoordeling van de aanvragen wordt indien nodig beoordeeld door onafhankelijke experts op het gebied van onderzoeksjournalistiek. Toekenning gaat op volgorde van binnenkomst. De regeling richt zich op lokale media met een verzorgingsgebied van maximaal 50.000 inwoners. Gelijktijdig wordt een quick-scan gemaakt van het brede aanbod van lokale journalistiek en de behoefte aan lokaal nieuws in Brabant.

Onderwijs

Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): “Er is in Brabant behoefte aan onderzoeksjournalistiek, ook lokaal. De motie vraagt daar aandacht voor. De regeling wil dit soort initiatieven ondersteunen en op die manier, gekoppeld aan het onderwijs, de positie van lokale journalistiek versterken.” Gedeputeerde Staten streven met deze regeling naar een blijvend effect. Op grond van de regeling komen daarom alleen projecten voor subsidie in aanmerking die gericht zijn op het structureel versterken en vernieuwen van de lokale onderzoeksjournalistiek. Dit kan door middel van scholing, organisatieontwikkeling, samenwerkingsprojecten of de ontwikkeling en implementatie van onderzoeksmethodieken.

Landelijke fondsen

De provinciale subsidieregeling vormt een aanvulling op lokale of landelijke fondsen die gericht zijn op het bevorderen van onderzoeksjournalistiek en concrete onderzoeksprojecten subsidiëren. Op deze wijze kan de provincie een specifieke eigen rol spelen.