Haarlem,
08
juli
2019
|
11:00
Europe/Amsterdam

Noord-Holland eerste wegbeheerder met ISO 9001 certificaat

De provincie Noord-Holland is als eerste publieke wegbeheerder in Nederland naast ISO 55001 voor assetmanagement (sinds 2015) nu ook ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is de internationale kwaliteitsnorm voor organisaties.

Met dit certificaat, dat op 2 juli 2019 officieel werd uitgereikt, toont de provincie aan dat de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen en wensen van de gebruikers, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en partnerorganisaties in Noord-Holland en aan de eisen van wet- en regelgeving. De certificering omvat alle diensten van de directie Beheer & Uitvoering (B&U): management van de assets, verkeersmanagement, bodemsanering en natuurrealisatie.

Daarnaast is met de ISO 9001 certificering een samenhangend kwaliteitsmanagementsysteem ingericht, samengevat in het kwaliteitshandboek van Beheer & Uitvoering. Hiermee sluiten werkprocessen, producten en diensten zoveel mogelijk op elkaar aan en versterken deze elkaar, zowel binnen B&U als met andere onderdelen van de provinciale organisatie en externe organisaties waarmee de provincie samenwerkt.

Directie B&U van de provincie Noord-Holland staat voor een vlotte en veilige doorstroming met zo min mogelijk hinder, een duurzame en leefbare omgeving, tevreden belanghebbenden en effectieve en efficiënte inzet van maatschappelijk geld. 

Professionele werkwijze

Bertus Nootebos, waarnemend directeur B&U en opdrachtgever, nam de ISO 55001 en 9001 certificaten in ontvangst: “Dit is een bevestiging van de professionele werkwijze van onze organisatie, een mijlpaal waar ik trots op ben. Kwaliteitsmanagement helpt ons om op dezelfde manier te werken, in plaats van allemaal zelf het wiel uit te vinden. En we gaan door met professioneel verbeteren volgens de ‘plan do check act’-cirkel (PDCA). Een van de uitdagingen hierbij is om meer met data te doen. Door beschikbare data te analyseren en waar nodig aanvullende data te verzamelen weten we beter waar verbeterpunten liggen.”

Lindy Molenkamp, de nieuwe directeur Beheer & Uitvoering sinds 1 juli 2019, nam hierna de certificaten en het handboek van Bertus Nootebos over. Lindy Molenkamp: “In deze tijd moet een overheid laten zien dat zij de wensen van burgers en bestuurders effectief en efficiënt in haar dagelijkse operatie vertaalt. Ik ben trots om leiding te mogen geven aan een organisatie die aantoonbaar haar best doet om aan deze gerechtvaardigde verwachting vanuit de samenleving tegemoet te komen.”