Haarlem,
30
januari
2020
|
14:30
Europe/Amsterdam

Noord-Holland helpt gemeenten ondermijnende activiteiten van criminelen tegen te gaan

De provincie Noord-Holland biedt gemeenten aan om hun kennis over de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) te verbeteren.

Ook kan de provincie bijdragen aan de verbetering van de capaciteit en ervaring bij complexe dossiers bij gemeenten. Deze aanbevelingen worden gedaan naar aanleiding van een enquête onder alle 47 gemeenten in Noord-Holland over de toepassing van de wet Bibob.

Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk: ‘De provincie wil gemeenten helpen om ondermijnende activiteiten van criminelen tegen te gaan. Uitwisseling van kennis en informatie is daarbij van groot belang’.

Onderzoek bestuurlijke aanpak criminaliteit

De provincie Noord-Holland heeft de enquête uitgevoerd om inzichtelijk te maken hoe gemeenten er voor staan in de bestuurlijke aanpak van criminaliteit door middel van de wet Bibob en om na te gaan of er bij de gemeenten behoefte is voor ondersteuning bij de uitvoering van de wet.

Naast de enquête zijn er gesprekken gevoerd met het Landelijk Bureau Bibob (LBB) en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s), die gemeenten ondersteunen bij Bibob.

Professionalisering

Geconcludeerd wordt dat het kennisniveau van (medewerkers binnen) de gemeenten kan worden verstevigd. Daarnaast vindt een meerderheid van de gemeenten dat de capaciteit en ervaring bij complexe dossiers kan worden verbeterd. Zij geven aan dat professionalisering niet altijd mogelijk is en dat gemeenten behoefte hebben om samen te werken en ervaring uit te wisselen. Ook de onafhankelijkheid van de onderzoeker en de weerbaarheid binnen de eigen organisatie kan beter worden gewaarborgd.

Uit de enquête blijkt dat het grootste deel van het gemeentelijk Bibob-beleid is gericht op vergunningen en vastgoedtransacties. Aanbeveling is dat gemeenten ook aandacht besteden aan subsidies en aanbestedingen om het risico van misbruik van subsidies en aanbestedingen te verkleinen.

Verbetering uitwisseling informatie

De provincie Noord-Holland biedt de gemeenten aan om hen te helpen de uitvoering van de wet Bibob te verbeteren.

Mede op advies van de provincie Noord-Holland hebben de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel opgesteld om de uitwisseling van informatie tussen gemeenten, provincies en het Rijk over criminele praktijken te vergemakkelijken.