Leeuwarden ,
05
februari
2019
|
14:30
Europe/Amsterdam

Omgevingsvisie Fryslân: puzzelen in de ruimte

Klimaatbestendig inrichten, de omslag naar duurzame energie, het versterken van biodiversiteit en behoud van leefbaarheid in Fryslân: vier grote opgaven die veel ruimte vragen en waarvoor nu alles op alles moet worden gezet om in Fryslân met elkaar oplossingen te vinden. In de Ontwerp-Omgevingsvisie De romte diele staat hoe de provincie Fryslân dit wil aanpakken.