01
maart
2019
|
11:58
Europe/Amsterdam

Onderhandelaarsakkoord cao provincies 2019-2020

Samenvatting

Op donderdagavond 28 februari hebben de cao partijen (IPO, FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en CMHF) een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao 2019-2020, looptijd van
1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

De belangrijkste afspraken betreffen de harmonisatie van de toelagen per 1 juli 2019 en de invoering van één modern functiegebouw voor de hele sector per 1 juli 2020. Deze beide afspraken zijn een uitwerking van afspraken uit de cao 2017-2018.

Daarnaast hebben de cao partijen ook de cao tekst vastgesteld zoals die vanaf 1 januari 2020 gaat gelden voor de provinciale sector als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt. Naast het IPO is een aantal andere werkgevers in de sector partij bij deze cao.

Loonparagraaf
De salarissen zullen per 1 januari 2019 stijgen met 2,5%, per 1 juli 2019 met 1%, per 1 januari 2020 met 2% en per 1 juli 2020 met 1%.

De cao-partijen zullen komende weken gezamenlijk het onderhandelaarsakkoord toelichten aan de werknemers bij de provincies en bij 2 grote werkgevers die vanaf 1 januari 2020 partij zijn bij de cao. De cao-partijen hebben een gezamenlijk e-mailadres geopend voor vragen over het cao-akkoord: cao@ipo.nl.

Na de achterbanraadplegingen die aan beide zijden lopen tot eind maart, zal het onderhandelaarsakkoord bij instemmen van de achterbannen worden omgezet in een cao.

De volledige cao-teksten (inclusief alle bijlagen) zijn op woensdag 6 maart 2019 in de loop van de dag beschikbaar op www.ipo.nl en op de site van de vakbonden.

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Richard van der Mast (IPO) 06-28 90 1235
Yoram Bovenkerk (FNV) 06-15 12 4553
Maurice Tramper (CNV) 06-51 38 9754
Wim Wispelweij (AVV) 06-43 70 8999
Jan Zwanenburg (CMHF) 06-29 43 5806