05
juli
2019
|
11:00
Europe/Amsterdam

Onderhandelingen in Zuid-Holland zijn van start

VVD, CU/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA starten vanaf vandaag in Zuid-Holland de onderhandelingen. Zij zullen dit doen onder leiding van formateur Jon Hermans-Vloedbeld.

Vorige week nog gaf Hermans als informateur samen met co-informateur Sjoerd Vollebregt het advies voor deze 5 partijen combinatie. "Ik kijk ernaar uit om als formateur de gesprekken met de fractievoorzitters voort te zetten. Mijn doel is een brede coalitie die samen met inwoners, partners en de andere politieke partijen in de Provinciale Staten gaat werken aan de mooiste provincie van Nederland", volgens Hermans.

De formateur en de onderhandelaars gaan met energie en vertrouwen aan de slag. Zij zetten in op een zorgvuldig onderhandelingsproces waarbij het de verwachting is dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten na het zomerreces kan worden gepresenteerd.

Mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld is waarnemend burgemeester in Noordwijk en is door Floor Vermeulen, fractievoorzitter van de VVD, in een eerder stadium voorgedragen als informateur. Deze samenwerking is dusdanig goed bevallen dat de fractievoorzitters van VVD, CU/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA, Hermans nu gevraagd hebben om ook de rol van formateur op zich te nemen.