Den Haag ,
05
oktober
2018
|
11:27
Europe/Amsterdam

‘Ondernemer verdwaalt in EU-regelgeving’

Samenvatting

Betere regelgeving is één van de speerpunten van de Europese Commissie. Ondernemers lopen te vaak tegen die regels aan, ten koste van de regionale economie, constateert Robbert Lauret, adviseur Europese programma’s bij provincie Noord-Brabant. Hij blikt alvast vooruit op de workshop die tijdens het IPO-Jaarcongres over het thema wordt gehouden.

De Europese Unie werkt onder de noemer ‘regulatory fitness’ (Refit, ofwel ‘gezonde regelgeving’) al geruime tijd aan het verbeteren van de kwaliteit van de Europese regels. Het programma heeft zelfs een eigen Eurocommissaris: Frans Timmermans. Het is zijn taak om de samenhang en consistentie van wetsvoorstellen van de Commissie in de gaten te houden.

Woud aan wetten en regels
Aan de kwaliteit van de EU-regelgeving valt veel te verbeteren, vindt ook Robbert Lauret, adviseur Europese programma’s bij provincie Noord-Brabant. “Er is een woud aan wetten en regels wat het geheel ondoorzichtig maakt. Vaak zijn die regels ook nog eens met elkaar in tegenspraak, of worden ze verschillend geïnterpreteerd. Dat maakt het soms moeilijk om te ondernemen en gaat dus ten koste van de regionale economie. En ook burgers lopen hier tegenaan.”

Haken en ogen
Als voorbeeld noemt Lauret de recycling van afvalstoffen. “Juridisch zitten daar haken en ogen aan waardoor levensmiddelen niet tot een ander product kunnen worden verwerkt. Of neem het transport van mest: vloeibare mest mag wel vanuit Nederland naar België de grens over, maar in Frankrijk wordt die mest alleen in vaste vorm toegelaten. Fabrikanten kunnen hun productieproces natuurlijk niet op inrichten.”

Spanningsveld
Het zijn knelpunten die volgens Lauret alleen op het ‘juiste niveau’ kunnen worden opgelost, en hier komt het zogeheten subsidiariteitsbeginsel om de hoek kijken. Dit beginsel moet garanderen dat besluiten op een zo laag mogelijk niveau (zo dicht mogelijk bij de burger) worden genomen. Een besluit mag alleen op Europees niveau genomen worden, als dat niet goed op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau kan gebeuren. “Vaak ontstaat dan echter een spanningsveld omdat lidstaten vrezen autonomie kwijt te raken. Het is dus niet altijd eenvoudig om knelpunten op Europees niveau op te lossen.”

Workshop
Het subsidiariteitsbeginsel zal een rode draad zijn tijdens de workshop over ‘betere regelgeving’ die volgende week tijdens het IPO-Jaarcongres gehouden wordt en door Lauret, samen met Europa Decentraal, wordt voorbereid. Lauret: “In deze workshop laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien waar ondernemers tegenaan lopen, en welke oplossingen er zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er niet teveel regels zijn en ook niet te weinig. En dat de regelgeving van deze tijd is, want je ziet dat veel regels achterblijven bij nieuwe ontwikkelingen, zoals op het gebied van circulaire economie, intellectueel eigendom en privacy.”