Assen ,
05
oktober
2018
|
14:30
Europe/Amsterdam

Drenthe: ook in 2019 focus op samenwerken en investeren

In de laatste begroting van deze bestuursperiode onderstreept het college van Gedeputeerde Staten het belang van samenwerken om Drenthe mooier en beter te maken. Het college constateert dat de investeringen die in de afgelopen jaren in gang zijn gezet, meer en meer vorm krijgen en steeds zichtbaarder vruchten afwerpen. Nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals het Interbestuurlijk Programma en de Regio Deals zullen in 2019 nadere invulling krijgen.