Lelystad,
28
augustus
2019
|
15:00
Europe/Amsterdam

Oostvaardersplassen: 'ook in de toekomst met elkaar in gesprek blijven’

‘Het is belangrijk dat we niet alleen kijken naar korte-termijnadviezen, maar ook adviseren over een model waar de provincie continu in gesprek kan blijven met betrokken organisaties en inwoners.’ Dat zegt Patrick Poelmann, onafhankelijk voorzitter van de maatschappelijke klankbordgroep Beleidskader beheer Oostvaardersplassen. De klankbordgroep Oostvaardersplassen is op 9 juli jl. door Gedeputeerde Staten ingesteld en is twee keer bijeengekomen. Het eerste advies wordt in september verwacht.

Geen expertgroep

Foto: de heer Patrick Poelmann

Poelmann: ‘De klankbordgroep heeft een heel duidelijk omschreven taak: wij zijn gevraagd om de provincie te adviseren over hoe zij kunnen komen tot een goede dialoog met de betrokkenen in het gebied. Dat geeft ook aan wat wij niet doen: wij zijn bijvoorbeeld geen expertgroep die gaat vertellen hoe het beleid moet worden uitgevoerd.’

Ruimte voor gesprek

Voor de klankbordgroep is het ook belangrijk dat duidelijk is waar de ruimte voor het gesprek zit. ‘Het beleidskader zoals dat door de provincie is vastgesteld, staat niet ter discussie’, zegt de voorzitter. ‘Maar in het rapport van de commissie Van Geel zitten nog wat open plekken. Noem het zoekpuntjes waar nog onderzocht moet worden welke actie daarop passend is. Denk dan bijvoorbeeld aan het beperken van de voortplanting van de grote grazers. Die open plekken brengen we in kaart en kijken wat er leeft.’

Adviseren

Wat er volgt is een advies van de klankbordgroep om bijvoorbeeld een bijeenkomst te organiseren over een bepaald thema op het provinciehuis. Poelmann benadrukt dat de rol van de klankbordgroep daarin beperkt is: ‘Wij adviseren alleen. Het is aan de provincie om dat advies te wegen en om te zetten in acties. De klankbordgroep organiseert geen bijeenkomsten.’

Lange termijn

Gedeputeerde Staten hebben deze groep ingesteld tot eind 2020. In die anderhalf jaar wil de klankbordgroep niet alleen adviseren over de thema’s waarover de provincie in dialoog zou moeten, maar ook een model voorstellen dat de provincie een vaste structuur biedt om ook op de lange termijn in gesprek te blijven.

Bezoek

Tijdens de afgelopen vergaderingen zijn de leden goed bijgepraat over het gebied. Ze zullen binnenkort ook een bezoek brengen aan de Oostvaardersplassen. Er is ook uitgebreid gesproken over hoe hun adviezen eruit moeten zien. Poelmann: ‘De leden van de klankbordgroep staan allemaal in goed contact met de samenleving. Dat nemen ze mee als bagage naar de klankbordgroep waarna we met z’n vijven moeten komen tot een advies waar de provincie iets aan heeft. Het is logisch dat we het niet zomaar met elkaar eens zijn. We zijn wat dat betreft net de maatschappij, met allen onze eigen achtergronden.’