Den Haag,
08
maart
2019
|
13:31
Europe/Amsterdam

Op 7 maart reeks uitzendingen NOS over provinciale snelfietsroutes

Samenvatting

Op donderdag 7 maart besteedde de NOS in allerlei uitzendingen rondom de provinciale verkiezingen aandacht aan snelfietsroutes. De uitzendingen gingen over ‘woon-werkverkeer op de fiets’ als centraal thema in het beleid en de verkiezingsprogramma’s van provincies.

In de provinciale verkiezingsprogramma’s is de fileproblematiek een belangrijk onderwerp. Provincies investeren de komende jaren onder meer fors in snelfietsroutes.

Provincies kiezen massaal voor snelfietsroutes
Snelfietsroutes dragen niet alleen bij aan een betere bereikbaarheid, ook wordt hiermee ingezet op minder uitstoot en positieve effecten voor gezondheid door beweging. Eén van de strategieën is om aansluitend bij nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen, direct goede fietsvoorzieningen zoals goede (snel)fietsroutes te realiseren. Door de provincies (met vervoerregio’s, gemeenten en ook cofinanciering van het Rijk) is de afgelopen jaren al 500 kilometer aan snelfietsroute gerealiseerd, en daar komt tot 2030 nog eens 800 kilometer bij.

Uitdagingen zitten de komende periode onder andere in het inzichtelijk maken van het aantal ‘overstappers’: fietsforenzen die tot voorkort in de auto zaten. Op dit moment wordt het gebruik van snelfietsroutes in beeld gebracht met tellingen, maar met deze kwantitatieve data kan nog onvoldoende gezegd worden over herkomst van deze fietsers. Daarvoor worden nu enquêtes ingezet, maar binnen het samenwerkingsverband van de Tour de Force wordt nu onderzoek gedaan naar een innovatievere manier om deze informatie voor een grotere groep inzichtelijk te maken. De provincies zijn trekker van dit thema. Zie www.tourdeforce.nl

Reeks uitzendingen
De NOS zond op 7 maart de volgende programma’s uit over de provinciale snelfiets plannen:

  • Artikel ‘Fietssnelwegen comfortabel maar automobilisten hebben hardnekkige gewoonte’
  • NOS-Journaal (ontbijtnieuws) (rond minuut 3) 
  • NOS-Journaal 18.00 uur: (rond 6 minuut 40)
  • NOS-Journaal 20.00 uur: (rond 15 minuut 30)
  • NPO radio 1 (rond 8.37 uur)
  • Artikel ‘Veel fietsvriendelijke verkiezingsprogramma’s in Zuid-Holland’