Den Haag,
23
februari
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Op weg naar de nieuwe Warmtewet

Op 14 en 20 februari was de wijziging van de Warmtewet onderwerp van debat in de Tweede Kamer. De wijziging van de Warmtewet is een eerste stap op weg naar een nieuwe Warmtewet, welke een belangrijke rol in de energietransitie gaat spelen. Onderdeel van de nieuwe Warmtewet wordt de vraag wie warmtenetten, een belangrijke vervanger voor gasverwarming, moet en mag gaan aanleggen.

In december was Han Weber namens de gezamenlijke provincies deelnemer aan een rondetafelgesprek over de Warmtewet, waar hij onder meer gesproken heeft over de noodzaak voor mogelijkheden tot experimenten.

De huidige Warmtewet wordt door de Kamer gezien als tussenstap. De nieuwe Warmtewet in 2019 zal de grote veranderingen brengen. Er werden in het debat daarom veel suggesties gedaan voor deze nieuwe wet. Er werd onder andere gesproken over het socialiseren van warmtenetten, onafhankelijk netbeheer, open/gesloten netten, het Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe, experimenten en gebouw gebonden financiering.

De minister zag een beeld voor zich waar grote netten een meer open karakter hebben en waar keuzevrijheid waar mogelijk bevorderd wordt. Hij zei dat er op dit moment nog maar weinig duurzame warmtenetten zijn en dat de nieuwe generatie daarom op duurzaamheid gericht moet zijn. Of de nieuwe warmtenetten publiek of privaat moeten worden neemt de minister mee in de wetgevingsagenda.

Een volledige overzicht van de ingediende moties is hier te vinden. Op dinsdag

6 maart zal worden gestemd over de ingediende moties en het amendement.