Arnhem,
25
februari
2020
|
15:15
Europe/Amsterdam

Op weg naar een energieneutraal Gelderland

Gelderland is in 2050 energieneutraal. We wekken dan net zoveel duurzame elektriciteit op als we gebruiken. Een grote verandering die we de komende 30 jaar stapsgewijs realiseren. Een stap in deze transitie is het opstellen van een conceptstrategie voor het opwekken van zon- en windenergie. Dat doen 6 Gelderse regios. Samen met 24 andere Nederlandse regio’s moeten ze in 2030 minimaal 35 TWh realiseren.

Stapsgewijs

De omschakeling naar duurzame elektriciteit én warmte kan niet in 1 keer. Daarom reserveren we daar 30 jaar voor. In de Regionale Energie Strategieën (RES) werken gemeenten in regioverband samen met provincie, waterschappen en netbeheerders aan het zoeken naar goede plekken voor zon- en windenergie. Eerst globaal en langzaam steeds concreter. Bij de zoekgebieden wegen we veel af: ruimte, natuurbelang, schoon drinkwater, leefgebied voor dieren, radar en vliegroutes om er maar een paar te noemen. Daarom zijn hier veel organisaties bij betrokken. In diverse regio’s houden gemeenten ook inwonersbijeenkomsten.

Concept RES

Vanaf nu tot 1 juni 2020 bieden alle 6 Gelderse regio’s, net als 24 andere regio’s in Nederland, een concept-RES aan bij het Nationaal Programma RES . De concept-RES is een globale beschrijving in welke gebieden duurzame energie opgewekt zou kunnen worden. Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt een analyse van alle concept RES’en. Daarna werken we in regioverband de voorlopige zoekgebieden weer verder uit tot de RES 1.0. Dan kan iedereen die dat wil daarop reageren. Daarna volgen er nog meer RES’en, want inzichten kunnen ook veranderen de komende jaren.

Leefbare wereld

In 2050 wil Nederland energieneutraal zijn om opwarming van de aarde tegen te gaan. Hierover staan afspraken in het Klimaatakkoord en het Klimaatakkoord van Parijs. Dat doen we door enerzijds meer energiebesparing en nu de RES’en omdat we in Nederland hebben afgesproken dat we de CO2-uitstoot gaan verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990.