06
mei
2020
|
10:25
Europe/Amsterdam

Op weg naar een nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet

Samenvatting

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen onderzoeken momenteel hoeveel extra tijd nodig is voor een realistische voorbereiding op de Omgevingswet. Eind mei willen ze een nieuwe beoogde inwerkingtredingsdatum aan het parlement sturen. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. Hierin gaat zij ook in op de voortgang van de wet- en regelgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de implementatie van de wet.

Zoals in deze brief te lezen is, ligt oorzaak van de vertraging primair bij het DSO en secondair bij de Corona-crisis.De nieuwe inwerkingtredingsdatum moet de noodzakelijke tijd en ruimte scheppen voor de implementatie van de Omgevingswet die er het afgelopen jaar niet is geweest omdat het DSO vertraging heeft opgelopen.

Ondertussen blijven de voorbereidingen op de wet in volle gang. Minister Ollongren spreekt in de brief haar waardering uit voor de creatieve manier waarop alle betrokken partijen digitaal doorwerken aan een spoedige en zorgvuldige inwerkingtreding.

De koepels, het programma Aan de Slag met de Omgevingswet en het programma Eenvoudig Beter ondersteunen hierbij met webinars en online spreekuren. Zo kunnen lokale overheden, het Rijk en ICT-aanbieders ook digitaal kennis delen over de implementatie. Daarnaast worden webcolleges aangeboden over onderwerpen zoals de bruidsschat.

Publieksvoorlichting over Omgevingswet
Minister Ollongren benadrukt in de brief ook dat het belangrijk is om inwoners en ondernemers goed te informeren over de veranderingen die op hen afkomen zodra de Omgevingswet ingaat. Daarom wordt een landelijke online campagne over de Omgevingswet ontwikkeld. Deze campagne is gericht op onderwerpen als participatie, inspraakmogelijkheden en de toegankelijkheid van het Omgevingsloket.

Daarnaast wordt, samen met de koepels, een online toolkit over de Omgevingswet ontwikkeld. Deze toolkit bevat uiteenlopende communicatiemiddelen waarmee lokale overheden en partijen – zoals VNO-NCW, BOVAG en Natuur en Milieu – inwoners en ondernemers op maat kunnen informeren. Op 1 juli is de toolkit, met daarin een aantal basiscommunicatiemiddelen, online beschikbaar. Aan de hand van signalen en vragen wordt de toolkit regelmatig aangevuld met nieuwe middelen.

Meer informatie