01
mei
2019
|
14:32
Europe/Amsterdam

Oplossingen bedenken tijdens het Symposium Kaderrichtlijn Water Doelen 2027

Samenvatting

Een symposium over de actualisatie van Kaderrichtlijn Water (KRW) Doelen. Dat is wat er 27 juni op de agenda staat in Huis ter Heide in Oud Zandbergen. De bijeenkomst is een vervolg op de eerdere bijeenkomst van 10 oktober 2018

De aanleiding

In 2027 moet de waterkwaliteit op orde zijn. Waterbeheerders werken hard aan het realiseren hiervan.
Momenteel ligt de focus op het derde stroomgebiedsbeheerplanperiode (SGBP3), waarvoor uiterlijk in 2021 de plannen rond zijn.
Op inhoudelijk en bestuurlijk vlak zijn er veel dilemma’s rondom het realiseren van deze Kaderrichtlijn Water Doelen, zoals:

  • Hoe vullen waterbeheerders en provincies het begrip ‘significante schade’ in?
  • Hoe gaan we om met afwenteling en in het specifiek belasting uit het buitenland?
  • Wat doen we als een maatregel niet nu haalbaar is, maar in de toekomst door functieverandering wel?

In het symposium, dat georganiseerd wordt door het ministerie van I&W, RWS, STOWA, IPO, UvW en KNW staan deze dilemma’s, maar vooral ook oplossingen centraal.

Samen schetsen we tijdens presentaties en workshops verschillende oplossingsgerichte scenario’s die de Brede bestuurlijke tafel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater (DAWZ) als input kan gebruiken. Het uitwisselen van ervaringen en onduidelijkheden de wereld uithelpen, horen er ook bij tijdens deze dag.

Aanmelden kan via deze link: knw1.typeform.com/to/IdgtGw

Nuttige informatie
 

Event Symposium Kaderrichtlijn Water Doelen 2027
Datum 27 juni 2019
Locatie

Oud Zandbergen (Amersfoortseweg 18, Huis ter Heide)

Direct aan de A28, 20 minuten met OV vanaf Amersfoort CS

Tijd 09.30 uur ontvangst, 10.00 uur start, eind 16:30
Kosten Geen
Doelgroep beleidsmedewerkers van waterschappen, RWS, provincies en rijk die zich bezighouden met de KRW,en de adviseurs en omgevingsmanagers die hen hierbij helpen