Den Haag,
12
maart
2019
|
10:42
Europe/Amsterdam

Oproep aan nieuwe provinciebestuurders: doe mee met schaalsprong fiets!

Samenvatting

Doe mee aan de schaalsprong Fiets! Dat is de oproep van de Tour de Force aan nieuwe provinciebestuurders. De komende maanden werken de gezamenlijke provincies met hun partners binnen de Tour de Force aan de tweede etappe van de Nationale Fietsagenda. Met als doel: 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017! Op 27 mei wordt de tweede etappe van de Tour de Force officieel vastgesteld.

Lancering oproep ‘Schaalsprong Fiets’ Tour de Force
Tour de Force is een krachtige samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland. De doelstelling van Tour de Force is ambitieus: 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. Na het succes van de 1e etappe, met de Nationale Agenda Fiets, schakelen we nu een tandje bij. Het is nu tijd voor de 2e etappe: de Schaalsprong Fiets!

Gedeputeerde Henk Brink (Drenthe), voorzitter van de Tour de Force, roept nieuw verkozen provinciebestuurders op om de fiets en de schaalsprong die we willen maken een sterke positie te geven in de nieuwe coalitieakkoorden.

De fiets heeft de wind in de rug. Steeds meer mensen kiezen voor de fiets. Fietsen is leuk, gezond en het meest duurzame vervoermiddel. De fiets staat nadrukkelijk op de politieke agenda. En toch is er letterlijk en figuurlijk meer ruimte nodig voor de fiets. Binnen de Tour de Force werken de provincies met de andere 22 partners aan de 2e Etappe, waarin we benoemen wat nodig is om de ‘Schaalsprong Fiets’ vorm te geven. We leggen hierbij nadrukkelijk de link met maatschappelijke ontwikkelingen die verder gaan dan mobiliteit of fiets alleen: Verstedelijkingsopgaven, Vitaal landelijk gebied, een beter klimaat en gezondere lucht, gezondheid en kansen voor mensen. Het pamflet met de oproep om deel te nemen aan de 2e Etappe, maar ook de wijze waarop provincies hier in hun beleid en activiteiten invulling aan kunnen geven (inlegger) zijn terug te vinden via de nieuwe website van de Tour de Force.

Zie voor meer informatie over de Tour de Force, betrokken partijen en resultaten uit de 1e Etappe (2016-2019).