Den Haag ,
05
april
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Oproep Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

In een brief van 5 april 2018 roepen de ministers Ollongren en Wiebes alle gemeenten op om in 2018 proeftuinen te starten voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Door het indienen van een aanvraag kunnen gemeenten in aanmerking komen voor een decentralisatie-uitkering. De proeftuinen vormen de start van een breed meerjarenprogramma gericht op het aardgasvrij maken van bestaande wijken.

In het Interbestuurlijk Programma is afgesproken dat er regionale energie- en klimaatstrategieën worden gemaakt en dat alle gemeenten in 2021 een planning hebben (een warmteplan) van de transitie naar aardgasvrij, gericht op een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. Daarbij moet voor alle buurten die volgens de planning van de gemeente voor 2030 van het aardgas af gaan, bekend zijn wat het alternatief voor aardgas is.

De gemeenten staan niet alleen voor deze uitdaging. VNG, rijk, provincies en andere partners gaan hierbij helpen. Het rijk realiseert benodigde randvoorwaarden voor aardgasvrije wijken.

Decentrale overheden hebben een rol als het gaat om de regionale planvorming en inpassing van warmteinfrastructuur en warmtewinning. Hoe de wijkaanpak aansluit bij deze regionale planvorming, zullen overheden en maatschappelijke partners de komende tijd gaan verkennen. Ook wat de concrete rol en bijdragen vanuit de provincies zullen zijn, is op dit moment in ontwikkeling.