Den Haag,
17
april
2019
|
11:15
Europe/Amsterdam

Overheden scheppen meer banen voor mensen met arbeidsbeperking

Samenvatting

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan een vaste baan bij de overheid en het onderwijs. Dat is de kern van het bestuursakkoord dat Eddy van Hijum (Provincies), Rinda den Besten (PO-raad), Siebe Riedstra (Veiligheid en Justitie) en Marc Elsensohn (Defensie) namens de sectoren Overheid en Onderwijs, met minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) sloten. Doel: 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking realiseren. 

Van Hijum: nieuwe blijvende werkgelegenheid
Meer dan de helft van deze doelgroep zit nu zonder werk thuis. Eddy van Hijum (Provincies) benadrukt: “We moeten niet alleen extra banen scheppen, maar we moeten mensen ook vasthouden door te zorgen dat de banen blijvend zijn.” 

Sociaal akkoord
In 2013 heeft het Kabinet een sociaal akkoord gesloten met de werknemers- en werkgeversorganisaties en afgesproken om samen 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door een arbeidsbeperking. Met het nieuwe bestuursakkoord maken werkgevers onderling afspraken om de uitvoering van deze banenafspraak te monitoren.
 

Alle provincies doen mee
Eddy van Hijum: “Samen maken wij als provincies onze banenafspraak, voor het realiseren van meer banen voor mensen met arbeidsbeperking, waar. Iedereen heeft talenten en wie kan werken moet daar de kans voor krijgen, zeker bij ons. We geloven sterk in die gedachte en alle 12 provincies leveren een bijdrage aan de afspraak met het kabinet om extra werkgelegenheid te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.”

Lees hier meer over de banenafspraak