Zwolle,
03
oktober
2019
|
17:10
Europe/Amsterdam

Overijssel en Zuid-Holland in actie voor de circulaire kunststof economie

Op donderdag 3 oktober hebben de provincies Overijssel en Zuid-Holland en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen InnovationQuarter en Oost NL samen P>Act gelanceerd. P>Act zet netwerk, kennis en geld in om bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van circulaire (gesloten) kunststofketens.

Provincies dagen innovators uit

Voor de ontwikkeling van innovatieve kunststof ketenprojecten die bijdragen aan het verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen bieden de provincies Zuid-Holland en Overijssel een financiële bijdrage van maximaal 50.000 euro. Vanaf 3 oktober is op de websites van IQ en de provincie Overijssel te lezen waar projecten aan moeten voldoen om in aanmerking komen voor deze financiële bijdrage. Parallel wordt, in samenwerking met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Nederland, een landelijk proces voor kennisbundeling en -deling opgezet.

Het gebruik van kunststof is in vijftig jaar wereldwijd vertwintigvoudigd. Hiervan wordt in Nederland nog geen 20% gerecycled. De verwachting is dat de komende 20 jaar het gebruik van kunststof zal verdubbelen. P>Act is op zoek naar innovaties die de keten rondom productie, gebruik en recyclen van kunststoffen kunnen sluiten, zodat er minder fossiele grondstoffen nodig zijn, er minder CO2 wordt uitgestoten en er geen kunststoffen in het milieu terecht komen. P>Act wordt uitgevoerd door InnovationQuarter en Oost NL.

Eddy van Hijum, gedeputeerde provincie Overijssel voor de portefeuille Economie, Financiën en Europa: ‘Overijssel kan door haar omvangrijke rubber- en kunststofverwerkende industrie en aanwezige kennisinstellingen een belangrijke rol spelen in het sluiten van de (nationale) kunststofkringloop’.

Strategische en financiële ondersteuning

P>Act is er voor ondernemers, organisaties en kennisinstellingen die samen oplossingen willen ontwikkelen voor een circulaire kunststofketen. P>Act biedt strategische ondersteuning voor business cases door ondernemers toegang te geven tot een relevant netwerk van bedrijven, publieke stakeholders, kennisinstellingen en onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden in regionale fieldlabs.

Omdat productieketens ook provinciegrenzen overstijgen, hebben de provincies Overijssel en Zuid-Holland de handen ineengeslagen. Zo kunnen bedrijven uit beide provincies makkelijker met elkaar samenwerken, elkaar versterken en een voortrekkersrol spelen bij de transitie naar een circulaire economie. Andere regio’s zijn welkom om zich aan te sluiten bij P>Act.