Zwolle,
09
juli
2019
|
08:45
Europe/Amsterdam

Overijsselaar woont steeds ruimer en is tevreden

De huishoudens worden in Overijssel steeds kleiner. De woningen die oorspronkelijk voor gezinnen zijn gebouwd, worden nu bewoond door alleenstaande ouderen. Dat heeft tot gevolg dat we steeds ruimer wonen. Maar de inwoners zijn wel tevreden met de grote woningen, blijkt uit enquête WoON2018.

We wonen steeds ruimer

In 2018 had 48% van de Overijsselse huishoudens meer dan twee kamers per persoon, blijkt uit WoOn2018. Dat is een forse toename ten opzichte van 42% in 2009. Ook internationaal gezien wonen we heel ruim: 53% van Nederlanders wonen volgens Eurostat in onderbezette woningen, flink meer dan het gemiddelde van de Europese Unie.

Inwoners tevreden met ruime woningen

Eurostat mag de onderbezetting van woningen in Nederland constateren, maar de inwoners zelf vinden meestal niet dat ze te ruim wonen. 7% van de huishoudens in Overijssel vindt dat hun woning te groot is; daar tegenover staat dat 10% de woning te klein vindt. Ook onder de huishoudens met meer dan twee kamers per persoon vindt slechts 11% dat de woning te groot is.

Maar ook als de woning als te groot wordt ervaren, betekent het niet dat de inwoners ontevreden zijn of willen verhuizen. Onder de huishoudens die hun woning te groot vinden, geeft 88% aan over het algemeen met de woning (zeer) tevreden te zijn. 53% wil binnen 2 jaar ‘beslist niet’ verhuizen. Hiermee wijken ze niet veel af van de huishoudens die met de grootte van de woning tevreden zijn. 90% van hen is (zeer) tevreden met de woning, 68% wil binnen 2 jaar ‘beslist niet’ verhuizen. De verschillen zijn groter met de huishoudens die naar hun mening te klein wonen. Ze zijn veel minder tevreden met hun woning (53%) en honkvast (39%). 

Ouderen wonen het ruimst

Vooral oudere huishoudens hebben veel woonruimte, vaak omdat kleine huishoudens in dezelfde grote woning wonen waar ze eerder met een heel gezin woonden. In 2018 had 66% van de 65-plus huishoudens in Overijssel meer dan twee kamers per persoon.

Maar ook de oudere Overijsselse huishoudens geven zelf aan met hun woning tevreden te zijn. 92% van de 65-plus huishoudens is met de woning (zeer) tevreden. Ter vergelijking: 77% van de huishoudens onder de 35 jaar en 87% van de huishoudens tussen 35 en 64 jaar is met de woning (zeer) tevreden. Zelfs de indeling van de woning, het vermoedelijke knelpunt voor huishoudens met beperkte mobiliteit, krijgt van oudere huishoudens positievere beoordeling.

De oudere huishoudens willen ook graag in dezelfde woning blijven wonen. 77% wil binnen 2 jaar ‘beslist niet’ verhuizen. Onder de huishoudens jonger dan 35 jaar geeft slechts 35% dit aan, onder de huishoudens tussen 35 en 64 jaar 65%.