Den Haag ,
03
december
2019
|
14:51
Europe/Amsterdam

Participatie in duurzame energieprojecten

Samenvatting

Op 28 november is de Handreiking Participatie in duurzame energieprojecten gepubliceerd op klimaatakkoord.nl. Ontwikkelaars, overheden en financiers vinden hier handvatten waarmee ze participatie in zon- en windprojecten kunnen inrichten en verbeteren. Zowel in de voorbereidende beleidsfase als in de projectfase kunnen bewoners meedenken, meebeslissen en bij projecten meeprofiteren. Dit komt het draagvlak ten goede en maakt de (ruimtelijke inpassing van de) projecten beter.

Brancheorganisaties uit de energiesector, energiecoöperaties, natuur- en milieubeweging en overheden hebben meegewerkt aan de handreiking. Aanleiding was een afspraak aan de Elektriciteitstafel van het Klimaatakkoord.

Deze organisaties hebben ook de Participatiewaaier gemaakt, die zich richt op projectparticipatie bij zon- en windenergie. De waaier wordt gebruikt om de omgeving te laten participeren in een concreet project. Het is een menukaart van mogelijke bovenwettelijke participatieopties. De Participatiewaaier bevat een overzicht van verschillende vormen van projectparticipatie (ontwerpparticipatie en met name financiële participatie). Door de Participatiewaaier kunnen projectontwikkelaars en overheden beter kiezen in welke vorm de omwonenden kunnen meedoen en voordeel hebben bij het betreffende zon- en windproject. Omwonenden kunnen meedenken over de ruimtelijke inpassing, maar afhankelijk van het project ook direct investeren of mede-eigenaar worden. Of een omgevingsfonds investeert in de directe omgeving, zoals in verduurzaming van de sportclub of speelvoorzieningen.

De betrokken organisaties en overheden zijn ervan overtuigd dat meer mensen mee kunnen en willen gaan doen in duurzame energieprojecten. Dat biedt voordelen voor hen, voor de duurzame energieprojecten en voor het draagvlak voor de transitie als geheel. Zonne- en windenergie doen we samen.

De Handreiking participatie voor zon- en windprojecten vindt u hier.

De Participatiewaaier vindt u hier.