Den Haag ,
28
juni
2019
|
12:20
Europe/Amsterdam

Plaatsgebonden industrieaanpak binnen EU noodzakelijk: rapport Baljeu

Het rapport van gedeputeerde Baljeu over het Europese industriebeleid is door het Comité van de Regio’s aangenomen.

Het rapport 'Een plaatsgebonden aanpak voor de EU strategie van het industriebeleid' van gedeputeerde Baljeu over het Europese industriebeleid is door het Comité van de Regio’s aangenomen. Baljeu geeft suggesties voor een vernieuwd EU-industriebeleid en adviseert de Europese Commissie om een meer multisectorale aanpak te kiezen die erop gericht is lokale sterke punten en capaciteiten te identificeren en te benutten. Belangrijk is ook om de verbinding tussen de Europese regio’s te versterken.

“Een sleutelrol voor regionale en lokale autoriteiten bij het opzetten van grootschalige industriële samenwerking is van belang. Ik ben ontzettend blij dat het Comité van de Regio’s mijn advies heeft aangenomen. We kunnen nu de volgende stap zetten om onze positie te versterken in de discussies met de Europese Commissie en de belangen van onze industriële sector te behartigen”, aldus gedeputeerde Baljeu.

Regio’s spelen belangrijke rol bij transities van industrieën

Het advies van Baljeu gaat over hoe een EU-strategie voor het industriebeleid kan worden geïmplementeerd met behulp van een regionale of plaatsgebonden aanpak, de rol van regionale en lokale autoriteiten in dat verband en hoe hun rol kan worden ondersteund door EU-initiatieven. Baljeu benadrukt dat regio's een belangrijke rol spelen bij de transities waarvoor de Europese industrieën staan: Over landsgrenzen heen moeten de krachten worden gebundeld om mondiaal concurrerend te blijven en in te spelen op de kansen die digitalisering bieden”, aldus gedeputeerde Baljeu.

Europese Commissie maakt een langetermijnvisie voor het industriebeleid

De Europese Commissie zal in de tweede helft van 2019 haar ideeën voor een langetermijnvisie voor het industriebeleid lanceren in haar pogingen om de EU-economie opnieuw vorm te geven om de uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden. Als antwoord op de versnelde economische, maatschappelijke en ecologische uitdagingen waarmee de EU momenteel wordt geconfronteerd, zal de Europese industrie ingrijpende modernisering moeten ondergaan om ervoor te zorgen dat Europa competitief blijft en economische groei en welvaart voor haar burgers oplevert.