Utrecht,
21
oktober
2019
|
09:15
Europe/Amsterdam

Proef met nieuwe bewegwijzering voor fietsers

Op donderdagochtend 17 oktober reed er een bakfiets met camera op het fietspad tussen Utrecht en Bilthoven. De man in de bak maakte foto’s en films van diverse testwegwijzers om erachter te komen welke goed te lezen en te snappen zijn.

De rit maakt deel uit van een nationaal onderzoek naar nieuwe bewegwijzering voor de (snel)fietsroutes in Nederland. Op diverse locaties zijn en worden proeven gedaan met verschillende ontwerpen. Verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 2020 een keuze wordt gemaakt.

WAYFINDING

Naast het ontwerpen van nieuwe belijning, is het ontwerpen van nieuwe fietsbewegwijzering ‘Wayfinding’ een van de activiteiten van de Nationale Fietsagenda/Tour de Force. De huidige bewegwijzering is voor verbetering vatbaar, zeker nu er ook steeds meer ‘snelle’ fietsers bijkomen. Uitgangspunten bij het ontwerp zijn de vindbaarheid van de route, de leesbaarheid, de verkeersveiligheid en de uitstraling.

CONCLUSIES VOORONDERZOEK

Voorafgaande aan het maken van testwegwijzers, is er onderzoek gedaan onder gebruikers en wegbeheerders om erachter te komen waarmee de ontwerpers van de nieuwe borden rekening moeten houden. De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek zijn:

  1. Het gebruik van kleur, vorm, contrast en aanvullende herkenbare logo’s en/of nummers op de bewegwijzering spelen een belangrijke rol in een betere beoordeling, zichtbaarheid en herkenbaarheid.
  2. Ook vooraankondigingsborden en routevervolgborden scoren hoog, waarbij de locatie, bordhoogte en zichtbaarheid belangrijk elementen zijn.
  3. Aanvullende oriëntatieborden, zoals een netwerkplattegrond of routevork, helpen fietsers zich beter te kunnen oriënteren op de snelfietsroute. Een vraag van de gebruikers is om afstanden toe te voegen.
  4. Daarnaast zijn er optimalisaties mogelijk op het gebied van bordontwerp, routebevestiging, grondmarkering en belijning. Voor een optimale wayfinding op snelfietsroutes heeft het de voorkeur de samenhang en combinatie van deze te toetsen.
  5. Er moet veel aandacht zijn voor het beheers- en onderhoudsaspect. De uitvoerbaarheid, de materiaalkosten en de kwaliteit van het materiaal spelen een belangrijke rol in een duurzame realisatie.

VERVOLG

De proeven worden geëvalueerd met de betrokken partijen waarna er een breed gedragen advies wordt opgesteld dat wordt besproken in het landelijke CROW-platform Bewegwijzering. Na hun goedkeuring kunnen de aanvullingen/verbeteringen in de CROW-richtlijn fietsbewegwijzering worden opgenomen. Verwachting is dat in het voorjaar van 2020 de nieuwe fietsbewegwijzering op de drie testroutes (Utrecht-Bilthoven, Deventer-Apeldoorn en Eindhoven) definitief worden aangebracht. En daarna zullen er meer regionale fietsroutes volgen.