Haarlem ,
08
april
2019
|
13:15
Europe/Amsterdam

Provinciale MIT-subsidie voor duurzame innovaties in Noord-Holland

Vanaf 9 april kunnen ondernemers subsidie aanvragen om de haalbaarheid te onderzoeken van een nieuw product, proces of dienst. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor € 1.728.000 beschikbaar.

Eerder zijn subsidies verstrekt voor onder andere onderzoek naar de aansturing van warmtepompen, het combineren van het vervoer van (statiegeld)verpakkingen en voor de verwerking van restmest. De subsidie is onderdeel van de regeling Mkb Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT).

Tussen 9 april en 10 september 2019 kunnen ondernemers subsidie aanvragenvoor haalbaarheidsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000). Een haalbaarheidsproject bestaat uit het verrichten van een haalbaarheidsstudie of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie met industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Het is de bedoeling dat het haalbaarheidsproject gericht is op de ontwikkeling van een economisch en technisch risicovol, nieuw product, proces, of nieuwe dienst. Het haalbaarheidsproject wordt uitgevoerd in voorbereiding op een Research & Development-traject.