Arnhem ,
28
november
2019
|
09:00
Europe/Amsterdam

Provinciale Staten gaan akkoord met RES Arnhem-Nijmegen

Provinciale Staten (PS) gaven op woensdag 27 november 2019 akkoord op de Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Arnhem-Nijmegen. Daarnaast stemden ze in met een aanpassing van de provinciale regelgeving, vanwege de Wet Normalisatie rechtspositie ambtenaren.

Debatverzoek PVV

PS besteedden tijdens de vergadering de meeste aandacht aan het debatverzoek van de PVV. Hierin vroeg de partij aan de commissaris van de Koning John Berends om de extra opvang van asielzoekers te weigeren. De commissaris gaf aan dat hij geen gehoor geeft aan de wens van de PVV. PS verwierpen de motie van de PVV hierover, op de stemmen van de PVV en 2 leden van de FVD na.