Haarlem ,
19
november
2019
|
09:30
Europe/Amsterdam

Provinciale Staten van Noord-Holland steunen klimaatakkoord

Een meerderheid van Provinciale Staten staat achter de maatregelen en afspraken uit het Klimaatakkoord. Provinciale Staten stemden maandag 18 november in met het klimaatakkoord. Tegen stemden Forum voor Democratie, PVV, Partij voor de Dieren, SP, fractie Baljeu en 50plus/PVDO.

Het besluit van Provinciale Staten betekent dat Noord-Holland het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) machtigt om namens alle provincies het klimaatakkoord te ondertekenen. De uitwerking van het klimaatakkoord in Noord-Holland gebeurt onder andere via de Regionale energiestrategieën.

Draagvlak

Provinciale Staten benadrukten in het debat dat draagvlak belangrijk is. Er werd onder meer een voorstel aangenomen waarmee de provincie draagvlak als uitgangspunt neemt voor de uitvoering van het energieakkoord. Ook gaat de provincie in gesprek met Energy Challenges om jongeren en scholen te betrekken bij energiebesparing. Een motie daarover werd aangenomen door Provinciale Staten.

Wat is het klimaatakkoord?

De Rijksoverheid wil voor 2030 de nationale broeikasgasuitstoot met 49% verlagen ten opzichte van 1990. Deze doelstelling vloeit voort uit het Klimaatakkoord van Parijs. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden in het Klimaatakkoord de maatregelen afgesproken waarmee zij dit doel willen halen. Ook staat erin wie wat gaat doen. Alle provincies bespreken dit najaar of zij het klimaatakkoord ondertekenen. De provincies zijn belangrijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord vanwege hun verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening, verstedelijking en mobiliteit, regionale economie, landbouw en natuur.