Overijssel ,
22
juli
2019
|
14:30
Europe/Amsterdam

Provincie alsnog gedwongen om op te treden tegen agrariërs door wegvallen PAS

26 agrariërs in de provincie moeten alsnog een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming aanvragen voor het beweiden en bemesten van hun land. Dit is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. De agrariërs ontvangen deze week een brief van de provincie. De verplichting treedt pas in werking als er een nieuw vergunningstelsel is. Tot die tijd is er geen actieve handhaving van beweiding en bemesting.

 

Onzekerheid

Gedeputeerde Tijs de Bree (handhaving): “Als Gedeputeerde Staten zijn wij ons bewust dat er voor deze agrariërs opnieuw een periode van grote onzekerheid aanbreekt. Dit is de reden dat ik bij een aantal van deze bedrijven op bezoek ben geweest om dit besluit uit te leggen. We kunnen op dit moment niet anders dan uitvoeren wat de wet ons opdraagt. Tegelijkertijd volgen wij de landelijke lijn om pas daadwerkelijk te gaan handhaven als de boeren in kwestie in de gelegenheid zijn om een vergunning aan te vragen. Dat is nu niet mogelijk. Als Rijk en provincies stellen wij alles in het werk om zo snel mogelijk, een goed en houdbaar alternatief te realiseren voor het PAS. Doel hierbij is om een duurzame balans te vinden tussen bescherming en ontwikkeling van kwetsbare natuur en economische groei”.

De agrariërs waarom het gaat ontvingen eerder van de provincie een vrijstelling van vergunningplicht op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), of konden volstaan met een melding. Tegen deze besluiten zijn handhavingsverzoeken ingediend. De provincie heeft deze verzoeken destijds afgewezen, omdat het PAS op dat moment de geldende regelgeving was. Doordat de Raad van State het PAS onverbindend heeft verklaard, valt deze grondslag weg, en moet alsnog een vergunning worden aangevraagd.

Wat betekent dit voor de agrariërs?

Op dit moment hoeven zij nog niets te doen, en kunnen ze beweiden en bemesten. De provincie zal hier niet op handhaven, zolang er geen nieuwe regelgeving is. De brief die deze week is verstuurd is vooral een formele stap. Pas als er een nieuw vergunningstelsel is, kunnen vergunningen worden aangevraagd. Zodra het nieuwe stelsel er is, hebben de agrariërs drie maanden de tijd om een vergunningaanvraag in te dienen.

Meer informatie over de gevolgen van de PAS-uitspraak vindt u op de website www.bij12.nl van de gezamenlijke provincies.