Den Haag ,
10
oktober
2018
|
09:30
Europe/Amsterdam

Provincie blijft bouwen aan slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

De provincie staat er met de laatste begroting van de bestuursperiode 2015-2019 gezond voor. Het college van Gedeputeerde Staten blijft in 2019 inzetten op het realiseren van haar ambities. De extra intensiveringen in 2019 bedragen 20,9 miljoen.
"Het gaat goed met onze economie en dit geeft ons vertrouwen om door te pakken. We zijn op koers met het realiseren van onze ambities. De maatschappelijke opgaven vragen meer dan ooit om een daadkrachtige aanpak vandaar dat onze inspanningen, ook in het verkiezingsjaar, niet mogen stilvallen. Daarom blijven wij, samen met onze partners, de transitieopgaven aanjagen voor een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland", aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.