Den Bosch ,
06
december
2019
|
11:00
Europe/Amsterdam

Provincie blijft innovatie in de regio’s stimuleren

De subsidieregeling Economie & Innovatie biedt ondersteuning aan ondernemers. In samenwerking met kennisinstellingen en gemeenten kunnen zij bijvoorbeeld een business case uitwerken, een prototype ontwikkelen of een proefproject opzetten.

De provincie stelt opnieuw circa  1,3 miljoen beschikbaar om de regeling in 2020 te continueren.

Kansrijke initiatieven

Het budget is bedoeld om innovatieve projecten met potentie voor de regio te versterken en te versnellen. Kansrijke initiatieven in de vroege fase, en waarvoor weinig of geen andere financieringsmogelijkheden zijn, kunnen subsidie aanvragen. De regeling wordt in opdracht van de provincie uitgevoerd door de regio’s West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant. Jaarlijks worden met deze middelen ruim 50 initiatieven op weg geholpen.

Sectoren

De regio’s versterken met de regeling de voor hen onderscheidende sectoren. Midden-Brabant richt zich op toerisme en vrijetijdsbesteding, logistiek, vernieuwing van de industrie en slimme dienstverlening. Noordoost-Brabant richt zich op de thema’s ‘klimaat en energie’, ‘transitie van de landbouw’ en ‘voeding en gezondheid’. West-Brabant versterkt ‘smart industrie en logistiek’. Zuidoost-Brabant heeft een eigen, vergelijkbare, subsidieregeling waar de provincie bij aansluit.

Openstelling

De regeling wordt in maart 2020 opnieuw opengesteld. De provincie wil zo de clusters van bedrijven en kennisinstellingen in de regio verder versterken. Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Kennis & Talentontwikkeling: “Brabant heeft met haar mbo’s, hbo’s, universiteiten en onderzoeksinstellingen heel veel waardevolle kennis in huis. Middelgrote en kleine bedrijven kunnen daarvan profiteren door met deze kennispartners samen te werken. Samen kunnen zij sneller nieuwe producten en diensten op de markt brengen. De subsidieregeling Economie en Innovatie Noord-Brabant is een van de instrumenten van de provincie om de regionale economie te versterken en kennis te laten werken voor Brabant.”

In 2020 beslissen Gedeputeerde Staten of zij de regeling in de volgende jaren opnieuw openstellen.