Assen ,
13
maart
2020
|
13:45
Europe/Amsterdam

Provincie Drenthe: volg richtlijnen RIVM

Het college van Gedeputeerde Staten is vanmorgen bijeen geweest. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma: “Wij hebben geconstateerd dat de maatschappelijke impact van de maatregelen om het coronavirus in te perken, groot is. We leven mee met iedereen die hier de directe gevolgen van ondervindt. Om verdere schade te beperken, is het van groot belang dat we het virus proberen in te dammen door de richtlijnen van het RIVM te volgen.”

“We staan in nauw contact met de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en andere relevante organisaties. Ons provinciehuis blijft voorlopig open, maar grootschalige overleggen en bijeenkomsten worden afgezegd en/of verplaatst. Ook hebben we gekeken naar de gevolgen voor onze interne organisatie. De veiligheid van onze medewerkers en hun naaste omgeving staat hierbij voorop. Met inachtneming van alle maatregelen is onze invalshoek dat de werkzaamheden doorgaan, maar dat we zoveel mogelijk thuiswerken.”

De VRD heeft bij monde van voorzitter Marco Out (Burgemeester van de Gemeente Assen) in een videoboodschap aan onze Drentse inwoners laten weten hoe te handelen op basis van de RIVM-richtlijnen. Voor meer informatie zie www.vrd.nl.

We blijven de actuele ontwikkelingen nauwlettend volgen en nemen zo nodig aanvullende maatregelen. Provincie Drenthe blijft bereikbaar.